شخصیت انیمیشن شرک واقعی است+ عکس

انیمیشن شرک برگرفته از یک شخصیت واقعی است.

به گزارش تبریز بیدار،ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﺷﺮﮎ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮ او ﺑﻮﺩه است.

 شرک واقعی+تبریزبیدار

شرک واقعی +تبریزبیدار 

ﻣﺎﻭﺭﻳﮏ ﺗﻴﻠﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۰۳در فرانسه متولد شده ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۵۴ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺘﻪاست.

 شرک واقعی +تبریزبیدار
او یک ﮐﺸﺘﻲ ﮔﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی بوده و توانایی صحبت به ۱۴ زبان زنده دنیا را داشته است.

منبع : ایلنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.