واکنش استاندار سابق آذربایجان شرقی به توهین فیتیله ای ها؛

این قبیل توهین ها سازمان یافته بودن آن را تداعی می کند

احمد علیرضا بیگی استاندار سابق آذربایجان شرقی در پی توهین به فرهنگ و مردم آذربایجان در برنامه فیتیله ها پیامی اینستاگرامی منتشر کرد

به گزارش تبریز بیدار، احمد علیرضا بیگی استاندار سابق آذربایجان شرقی در پی توهین به فرهنگ و مردم آذربایجان در برنامه فیتیله ها در اینستاگرام خود نوشت:

در پی توهین آشکار صدا و سیما در برنامه فیتیله به مردم آذربایجان لازم می دانم چند نکته را خدمت مسئولان محترم عرض کنم :

موضوعاتى از این دست براى مردم ما تازگى ندارد که گاها تواتر آنها سازمان یافته بودن این قبیل سوژه ها را تداعى مى کند مردم هنوز اشتباه فاحش روز نامه ایران را از یاد نبرده اند واینکه پیامدهاى آن تا چه حد مستمسک بیگانگان براى تقویت واگرایی قرار گرفت و اگر برخورد مناسب صورت مى پذیرفت قطعا احتمال تکرار آن محدود میشد لذا برخورد جدى با عوامل و واکاوى  آن در کنار عذرخواهى مسئولین مى تواند موجب ممانعت از بروز موارد مشابه گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.