بررسی ابعاد جامعه شناختی برنامه فیتیله:

دانشگاه وارد حوزه مطالبات مشروع اقوام شود

یک پژوهشگر مسائل اجتماعی، با انتقاد از برنامه موهن فیتیله گفت: در یک فیلم ۷ دقیقه ای حداقل مردم ۴ استان آزرده خاطر شدند و با یک کج اندیشی ساده، شکاف اجتماعی بین عموم مردم بیشتر شد.

به گزارش تبریز بیدار، علی مهتدی، پژوهشگر امور اجتماعی در گفتگو با تبریزبیدار و در خصوص ابعاد اجتماعی توهین فیتیله ای ها به مردم و همچنین واکنش های عموم مردم نسبت به این قضایا اظهار داشت: این حرکت برای مردم آذربایجان سابقه داشته و تجربه سال ۸۵ نیز باعث شد تا مردم و مسئولین در این زمینه تجربه ذی قیمتی به دست بیاورند و در این ماجرا مسئولین به صورت جدی وارد شدند تا موج تخریب سایت های ضدانقلاب این بار کم شود.


وی افزود: صداوسیما و سایر رسانه ها نیز در این زمینه نسبت به سال ۸۵ بهتر عمل کرده و با اقدام به موقع خودشان نشان دادند که حداقل این موضوع را درک کرده اند که نسبت به اعتراضات اجتماعی باید پاسخ آنی و لحظه ای داد.

مهتدی، 
در ادامه سخنان خود با ذکر این نکته که با این اقدامات موهن شکاف اجتماعی بین مردم افزایش پیدا می کند اظهار داشت: در یک فیلم ۷ دقیقه ای حداقل مردم ۴ استان آزرده خاطر شدند و با یک کج اندیشی ساده، شکاف اجتماعی بین عموم مردم بیشتر شد.

وی ابراز داشت: بارها گفته شده است که باید دانشگاه ها و محیط های علمی در مباحث خودشان به این دست از مطالبات مشروع در حوزه اقوام 
بپردازند و اجازه هیجانی شدن فضا را ندهند اما متاسفانه محیط های علمی ما کاری در این زمینه نکرده اند.

این پژوهشگر امور اجتماعی، با اشاره به تمجید
 مقام معظم رهبری از مردم آذربایجان، خاطرنشان کرد: ایشان آذربایجان را سر ایران معرفی کرده اند و این توهین ها برای مردمی که یک تاریخ درخشان دارند بسیار ناراحت کننده است اما باید دقت کرد که نیروهای ارزشی ما تا چه حد و اندازه ای در این مسئله و امثالهم ورود می کنند؟ چرا که وجود اعتراضات یک شمشیر دو لبه است که از طرفی باید اعتراضات مردم به گوش مسئولین در این زمینه رسانده شود و از طرفی نیز نباید به مردم انگ قوم گرا بودن زد و مدیریت جریان را دست طرف مقابل داد.

مهتدی ضمن تاکید بر ورود جریان ارزشی به این دست از ماجراها اظهارداشت: تا زمانی که نیروهای ارزشی مطالبات به حق مردم را پیگیری نکنند، قوم گرایان نیز از این فضاها سوءاستفاده خواهند کرد.

وی در پایان سخنان خود گفت: هرچند این اقدام وقیحانه باعث آزردگی مردم شریف آذربایجان شد اما امیدوارم مایه خیر و برکت و توجه بیشتر به فرهنگ و زبان اقوام باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.