در گفتگوی تبریزبیدار با مردم تبریز مطرح شد:

تجمع غیر قانونی و پول هایی که از جیب مردم می رود! / نظارت های صدا و سیما بیشتر شود

تجمع به صورت غیر قانونی صحیح نیست و مطالبه به مقصد نمی رسد علاوه بر این در این تجمع ها که با تخریب اموال عمومی توسط عناصر سو استفاده گر همراه است بازاریان بیش از همه متضرر می شوند.

به گزارش تبریز بیدار، توهین روز جمعه به فرهنگ مردم آذربایجان در برنامه فیتیله ای ها با ناراحتی به حق و  واکنش های شدیدی همراه بود؛  هرچند که مسئولین صدا وسیما با عذرخواهی و  اقدام به موقع و برخود با خاطیان تا اندازه ی زیادی مطالبات به حق مردم را به جا آوردند. در همین خصوص نظر تعدادی از مردم تبریز را در گفتگویی جویا شدیم.

Image title

به راه می افتم  از رهگذاران و مغازه داران نسبت به اتفاق پبیش آمده پرسش می کنم. تعدادی زیادی از مردم از اتفاق پیش آمده بی اطلاع هستند یا اینکه بی میل به مصاحبه . به مغازه ی بقالی میرسم با روی گشاده از ما استقبال می کند موضوع را که به او می گویم با ناراحتی جواب داد بله اطلاع دارم و بسیار ناراحت شدم به نظرم خیلی بد کردند و تا حدودی عمدی به نظر می رسد. او اقدامات مسئولین استانی، نمایندگان و عذرخواهی صدا و سیما و برخورد با خاطیان را به موقع دانست و گفت: این دفعه مسئولین خوب موضع گیری کردند ولی باید نظارت ها بیشتر شود تا هیچ وقت تکرار نشود. با بی قانونی مخالفم ولی درعین حال باید راه قانونی برای ابراز مخالفت وجود داشته باشد. تجمع غیر قانونی باعث آزار مردم و ایجاد هزینه های گزاف برای بازاریان می شود.

Image title

مغازه دار بعدی که فروشنده لباس بود گفت: حرکت بسیار زشتی بود وبه نظرم عمدی نبود ولی متاسفانه سو استفاده  انتخاباتی از آن می شود و باید نظارت ها بیشتر شود تا به هیچ قومیتی توهین نشود. وی در ادامه گفت: عکس العمل ها به موقع نبود که اعتراضات به این شکل در آمد ولی با این وجود باید قانون را در پیش بگیریم جمهوری اسلامی را تشکیل دادیم که قانون را محور قراردهیم این تجمعات غیر قانونی هم به ضرر مردم تمام می شود و عده ای در این قضایا به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند! تجمع غیر قانونی باشد برخی سواستفاده می کنند شیشه می شکنند و زندگی  روزمره مردم و بازاریان را مختل می کنند.

Image title

از فروشنده تنقلات و آجیل در خواست مصاحبه می کنم  در برخورد اول احتیاط می کند بعد که موضوع را با اودر میان می گذارم می گوید شنیده ام و خیلی ناراحت شدم ولی ندیده ام با این وجود در مورد عمدی بودن آن قضاوت نمیکنم. وی گفت به نظرم اقدامات مسئولین به موقع بود ولی کافی نیست شما با یک خودرو تصادف کنید عذرخواهی هم کنید ولی چه دردی دوا میکند هزینه و بی اعتمادی ایجاد می شود الان تعداد زیادی تا چند روز درگیر حماقت یک نفر هستند فقط بخاطر اینکه از اول نظارت درست صورت نگرفت . تجمع های غیر قانونی فقط ما را بد نام می کند و اصلا خوب نیست. وی اشاره ای به گذشته داشت و گفت: قبلا شبیه این حرکت ها ضررهای هنگفت به بازاریان زده چون مجبوربودند مغازه را ببندند شیشه ها را هم یک عده سو استفاده گر شکستند گرهی که با دست باز می شود چرا با دهان باز کنیم؟! نماینده و مسئول انتخاب کردیم که خودمان مسئول پیگیری همه چیز نشویم ولی با این وجود در زمانه ای که تکنولوژی هست خب یک سامانه ای سایتی در نظر گرفته می شد تا مردم اعتراضشان را بهتر به گوش مسئولین برسانند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.