فائزه هاشمی خبر داد:

خانواده هاشمی در انتخابات کاندیدا خواهند شد

فائزه هاشمی در رابطه با کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس گفت: من، محسن و فاطمه در انتخابات مجلس کاندیدا خواهیم شد.

به گزارش تبریز بیدار  به نقل از انتخاب، فائزه هاشمی رفسنجانی در رابطه با کاندیداتوری خود در انتخابات مجلس گفت: در انتخابات حتما ثبت نام خواهم کرد.

وی افزود: محسن و فاطمه نیز در انتخابات کاندیدا خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.