رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در تبریز

نبود سرمایه در گردش عامل تعطیلی کارخانه‌های کشور

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، با تأکید بر اینکه دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد، گفت: ۵۰ درصد کارخانه‌های کشور، به دلیل نداشتن سرمایه در گردش خوابیده است و این لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت را دوچندان می‌کند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از تسنیم ، حمید دیهیم در نشست بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران، با اشاره به تأسیس انجمن اقتصاددانان ایران از سال ۵۲، اظهار داشت: در دوران پس از انقلاب پس از رخوت چندین ساله، در سال ۶۷ فعالیت خود را از سر گرفت.
وی افزود: رکود شدیدی در اقتصاد کشور را شاهد هستیم و دولت با اقدامات اخیر، درصدد بهبود وضعیت رکود در سطح کشور است.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، با اشاره به اینکه پس از انقلاب مردم، توقع ورود عرصه دولتی در تمامی عرصه ها را داشتند، خاطرنشان کرد: هر جا دولت گسترش یابد، فساد در آنجا افزایش می‌یابد و عدم کارایی در ساختارها به وجود می‌آید.
وی با تاکید بر اینکه بیکاری شدید در بین قشر جوان جامعه، وجود دارد و تورم کشور به ۱۳ درصد رسیده است، افزود: اگر پول نفت هم در شرایط فعلی وارد اقتصاد شود، کمک چندانی به وضعیت فعلی نخواهد کرد، چرا که قبلا نیز با وجود تزریق پول نفت در اقتصاد کشور، بازهم شاهد رکود در اقتصادمان بوده‌ایم.


دیهیم، بخش خصوصی را دست‌های قدرتمند اقتصاد ایران دانست و با تأکید بر اینکه دستان بخش خصوصی بسته است، گفت: برخی شرکت‌های شبه‌دولتی، با تأسیس بانک، با سپرده‌های مردم سرمایه گذاری می‌کنند که با این شرایط، بخش خصوصی توان رقابت نخاهد داشت.
وی اضافه کرد: تا زمانی که سایه اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی در کشور برقرار است، وضعیت اقتصادی ما درست نخواهد شد.

این استاد دانشگاه، در پایان با تأکید بر اینکه دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر دهد، تصریح کرد: ۵۰ درصد کارخانه‌های کشور، به دلیل نداشتن سرمایه در گردش خوابیده  است و این لزوم تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت را دوچندان می‌کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.