عوام فریبی را بلد نیستم؛

اسماعیل چمنی: ۴ روستای حاشیه تبریز، در سال ۸۴ به محدوده این شهر الحاق شدند

عضو شورای شهر تبریز، اظهار داشت: برخلاف برخی ادعاها، ۴ روستاهای حاشیه ای تبریز، در سال ۸۴ به محدوده کلانشهر تبریز افزوده شدند.

به گزارش تبریز بیدار،  اسماعیل چمنی در گفتگو با خبرنگار تبریزبیدار، با اشاره به طرح جامع جامع شهر تبریز و الحاق برخی از روستاهای حومه تبریز به این شهر، اظهار داشت: برخلاف نظر بسیاری از افراد، روستاهای آناخاتون، کرگج، خلجان و کجوار، از سال ۸۴ با پیشنهاد فرمانداری وقت و تصویب شورای دوم محدوده شهر شده اند و طرح مجدد این مسئله موضوعیت چندانی ندارد.

وی افزود: برخی از افرادی که در این میان اطلاعات ضیفی دارند، قصد دارند با عوام فریبی توجه اذهان را به خود جلب کنند ولی من با این شیوه ها آشنایی ندارم.

عضو شورای شهر تبریز، با تاکید بر اجتناب از نگاه های بخشی نگر به قضایا، گفت: باید نگاه کلانی به شهر تبریز داشته باشیم و در موضوع طرح جامع، حمایت از روستاها و مناطق اطراف تبریز، وظیفه همه اعضای شورا است، که باید بدون هیچ چشم پوشی و عوام فریبی انجام شود.

وی تاکید کرد:برخلاف برخی ادعاها، کار من با مناطق حاشیه نشین و روستاهای اطراف تبریز گره خورده است و تاکید می کنم الحاق این مناطق به محدوده تبریز از ۱۰ سال پیش روی داده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.