با رای گیری نمایندگان پارلمان؛

اسماعیل قهرمان از عدالت و توسعه رییس مجلس ملی ترکیه شد / از سابقه وزارت در دولت اربکان تا آشنایی با زبان فارسی

اسماعیل قهرمان، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه از استانبول توانست با کسب تعداد ۳۱۶ رای و عبور از حدنصاب سومین مرحله از رای‌گیری این انتخابات، به ریاست مجلس کبیر ترکیه برگزیده شود.

به گزارش تبریز بیدار، اسماعیل قهرمان، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه از استانبول توانست با کسب تعداد ۳۱۶ رای و عبور از حدنصاب سومین مرحله از رای‌گیری این انتخابات، به ریاست مجلس کبیر ترکیه برگزیده شود.

رقیب اصلی وی در این دور از انتخابات گولسون بیلگه‌هان، نماینده آنکارا از حزب جمهوری‌خواه خلق بود که توانست ۱۲۵ رای را از آن خود کند.

امروز در نخستین دور رای گیری اسماعیل قهرمان، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه از استانبول تعداد ۳۱۶ رای، گولسون بیلگه‌هان، نماینده آنکارا از حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۲۷ رای، یوسف حلاج اوغلو، نماینده کایسری حزب حرکت ملی ۴۱ رای و دنگیر میرمحمد فرات، نماینده استانبول حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز ۴۱ رای کسب کردند.

با توجه به اینکه در این دور از رای گیری، هیچ کدام از نامزدهای ریاست مجلس کبیر ترکیه موفق نشدند به حد نصاب دو سوم آرا یعنی ۳۶۷ رای دست یابند، رای گیری به مرحله دوم کشیده شد.

در مرحله دوم نیز اسماعیل قهرمان، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه از استانبول تعداد ۳۱۸ رای، گولسون بیلگه‌هان، نماینده آنکارا از حزب جمهوری‌خواه خلق ۱۲۶ رای، یوسف حلاج اوغلو، نماینده کایسری حزب حرکت ملی ۳۹ رای و دنگیر میرمحمد فرات، نماینده استانبول حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز ۴۰ رای به دست آوردند.

در این مرحله نیز هیچ کدام از نامزدهای ریاست مجلس کبیر ترکیه موفق نشدند به حد نصاب دو سوم آرا یعنی ۳۶۷ رای دست یابند، بنابراین رای گیری به مرحله سوم موکول شد.

در مرحله سوم نیز اسماعیل قهرمان، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه از استانبول با کسب اکثریت مطلق آرا، تعداد ۳۱۶ رای به ریاست مجلس کبیر ترکیه برگزیده شد. گولسون بیلگه‌هان، نماینده آنکارا از حزب جمهوری‌خواه خلق تعداد ۱۲۵ رای، یوسف حلاج اوغلو، نماینده قیصریه حزب حرکت ملی ۴۰ رای و دنگیر میرمحمد فرات، نماینده استانبول حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز ۴۱ رای به دست آوردند.

اسماعیل قهرمان، نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه از استانبول، گولسون بیلگه‌هان، نماینده آنکارا از حزب جمهوری‌خواه خلق، یوسف حلاج اوغلو، نماینده قیصریه حزب حرکت ملی و دنگیر میرمحمد فرات، نماینده استانبول حزب دموکراتیک خلق‌ها، نامزدهایی بودند که جهت تصدی پست ریاست مجلس با هم به رقابت پرداختند.

رای گیری انتخابات ریاست مجلس به صورت مخفی صورت می‌گیرد. اگر در رای‌گیری دور اول و دوم هیچ نامزدی نتواند دو سوم (۳۶۷) تمام آرا را بدست آورد، در رای‌گیری دور سوم نامزدی که اکثریت مطلق (۲۷۶) تمام آرا را بدست آورد، پیروز خواهد شد.

گفتنی است علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا هم نوشت: قهرمان در دولت نجم الدین اربکان وزیر فرهنگ بوده و با ایران و زبان فارسی آشنایی خوبی دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.