فرهنگی در گفتگو با تبریزبیدار:

اولویت اعطای وام به بخش های تولیدی است نه مصرفی / فراکسیون ضد رکود برای کمک به دولت تشکیل شد

فرهنگی با اشاره به اعطای وام خودرو گفت: منابع مالی این گونه تسهیلات ها باید به بخش های تولیدی اختصاص یابد نه مصرفی البته ضعف از عملکرد مدیران اجرایی است که این منابع را در جهت مصرف در بخش های تولیدی و خدماتی جذب نمی کنند.

به گزارش تبریز بیدار، تشکیل فراکسیون رکود در مجلس شورای اسلامی بهانه شد تا با محمد حسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو به عنوان یکی از اعضای این فراکسیون درباره وضعیت اقتصادی کشور به گفتگو بنشینم.

فرهنگی در گفتگو با خبرنگارتبریز بیدار با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: فراکسیون کار جمعی تعدادی از نمایندگان برای حل مشکلی خاص تا از طریق جلسات این فراکسیون نظرات ارائه شود و راهکارهایی برای حل موضوع درنظر گرفته شود اتخاذ شود.

عضو هیات رییسه مجلس در این خصوص اظهارداشت: علیرغم مدت زمان کوتاه از عمر مجلس نهم به علت حساسیت مقابله با رکود ولزوم واکنش سریع  این نمایندگان دور هم جمع شده اند تا از طریق بررسی مشکلات و معضلات بخش های مختلف اقتصادی، با وارد کردن چند ایده جدید راهکارهای لازم به دولت ارائه شود تا از طریق این راه حل ها قدمی مثبت برداشته شود.

وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای علاج رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: لازمه اقدمات ضد رکودی در دو بخش باید باشد بخش اول شامل کمکهای مالی  از طریق ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی و مصرفی است و تزریق نقدینگی به بازار سرمایه و تولید و بخش دوم به اقدامات حمایتی از بنگاه های اقتصادی با دستورات و بخشودگی مالی و تقویت بورس است.

فرهنگی در ادامه با اشاره به اعطای وام خرید خودرو گفت: این تسهیلات به جای تزریق به بخش های تولید به سمت قسمت های مصرفی هدایت شد و اینجا در واقع نقطه افتراق نگاه کارشناسان اقتصادی دولت و مجلس است و بنده هم در آخرین نطق میان دستور بر این نکته تاکید کردم که دولت به بخش های تولیدی بپردازد و البته مشکل از بخش های اجرایی استان ها است که منابع تسهیلات را جذب نمی کنند و این وام به جای دیگری می رود. درحالی که دولت باید به فکر بخش های تولیدی باشد و نظیر این تسهیلات را در بنگاهای زود بازده و مسائل اجتماعی مثل ازدواج هزینه کند و اولویت را به این گونه بخش ها بدهد.

نماینده مردم تبریز،آذرشهر و اسکو اظهار داشت: به عنوان نمونه در استان ما صندوق مهر امام رضا که به صندوق تدبیر تغییر نام پیدا کرده نتوانسته معوقات خود را نقد کند و به عنوان ضعیف ترین دفتر استانی صندوق تدبیر در بخش جذب اعتبارات و باز پس گیری معوقات شناخته شدو بنده این موضوع را به استاندار تذکر دادم درحالی که اگر این منابع بدست می آمد می توانستیم آنها را در بخش های اشتغال زایی و مشکلات اجتماعی مثل ازدواج هزینه کنیم و لازمه این موضوع این است که مدیریت های اجرایی را کا رآمد کنیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.