از بین بردن ۱۷۰۰تن سیب زمینی توسط دولت کار درستی بود؟

با توجه به اقدام دولت در امحا ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در کشور، اقدام اخیر دولت اعتدال را در تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

به گزارش تبریز بیدار، اخبار منتشر شده در چند روز گذشته پیرامون امحا و دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در استان فارس، گویا پیامدهای زیادی برای دولت تدبیر و امید داشته است.

پس از برخی اعتراضات در استان فارس و کشیده شدن آن به صحن علنی مجلس، صبح دیروز مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس یا انتقاد از این این اقدام آن را “خلاف و وجدان اسلامی” نامید اما برخی دیگر از نمایندگان همچون نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس، سیب زمینی های معدوم شده را “تنها مقدار اندکی که کیفیت پایینی داشته” دانست.


به همین دلیل با توجه به بروز این اتفاقات در عرصه اقتصادی کشور، نظر شما در این باره چیست؟ این اقدام اخیر دولت اعتدال را در تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می کنید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.