شهردار تبریز در بازدید از پروژه پایانه مرکزی تبریز:

ترمینال بزرگ مرکزی تبریز، یکی از نمادهای شهر

شهردار تبریز، اعلام کرد که پروژه ترمینال مرکزی تبریز به یکی از نمادهای تبریزمبدل می شود.

به گزارش تبریز بیدار،  نجفی در بازدیدی که به همراه معاون حمل و نقل و ترافیک و مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه، از پروژه ترمینال بزرگ تبریز داشت، بر تسریع عملیات اجرایی این پروژه تاکید کرد.

وی در حاشیه این بازدید، پروژه پایانه مرکزی تبریز را تحولی در حمل‌و‌نقل بین‌شهری عنوان کرد و افزود: در اجرای این پروژه، سعی شده تا پایانه مرکزی تبریز، زیباترین و مجهزترین پایانه شهری کشور باشد و به عنوان پروژه ای ارزشمند، فراتر از کارکرد عمران و حمل‌و‌نقل، یک پروژه اجتماعی به شمار رفته و از نقاط افتخارآمیز شهر تبریز گردد.

شهردار تبریز به تاثیر مثبت پایانه ها در حوزه گردشگری اشاره نمود و خاطرنشان کرد: ترمینال بزرگ تبریز، به عنوان ویترین شهر در مقابل دیدگان مسافرانی است که وارد تبریز می شوند و این موضوع، اهمیت این پروژه در جذب گردشگر را نشان می دهد و اگر خواهان جذب گردشگر به استان و تبریز هستیم، باید قبل از همه، توجه ویژه ای به تکمیل زیرساخت های حمل و نقلی و زیبایی های بصری در این پروژه داشته باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.