محمدحسین فرهنگی:

امحا ۱۷۰۰ تن سیب زمینی تضییع حقوق بیت المال و باید مجریان پاسخگو باشند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه این سیب زمینی ها از محل خریدهای تضمینی از کشاورزان است اما این بدین معنی نیست که دولت وقتی کالائی می خرد و انبار می کند آن را حیف و میل کرده و تضییع اموال بیت المال کند.

به گزارش تبریز بیدار،  محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با  پیک هشترود در واکنش به امحا بیش از ۱۷۰۰ تن سیب زمینی توسط دولت گفت: این اقدام کاملا غلط بود و دولت می توانست با روش های مختلف در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

 

وی اظهار کرد: اگر دولت قصد نداشت این سیب زمینی های بصورت رایگان در بین مردم توزیع کند، می توانست آنها در اختیار تعاونی های مصرف و فروشگاهها در سطح کشور قرار دهد تا فروش توسط آنها صورت می گرفت.

 

فرهنگی افزود: منطق امحا سیب زمینی برای جلوگیری از ایجاد شوک در بازار قابل قبول نیست، وظیفه دولت تنظیم بازار است و باید از هردوی تولیدکننده و مصرف کنده حمایت کند اما این سیاست آنها درست نبود و افرادی که این کار را انجام داده اند باید پاسخگو باشند.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگرچه این سیب زمینی ها از محل خریدهای تضمینی از کشاورزان است اما این بدین معنی نیست که دولت وقتی کالائی می خرد و انبار می کند آن را حیف و میل کرده و تضییع اموال بیت المال کند.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.