حاجی حسنلی بیانیه داد؛

بیانیه روحانی برجسته جمهوری آذربایجان در مورد فاجعه نارداران

روحانی شناخته شده آذری سردار حاجی حسنلی در مورد حوادث رخ داده در نارداران بیانیه ای صادرنموده است.

به گزارش تبریز بیدار، به نقل از فاکت خبر، وی در این مورد گفته است، مردم آذربایجان مردم بیداری هستند و از حوادث صورت گرفته در روزهای اخیر در نارداران باخبر می باشند، حوادث رخ داده در نارداران بسیار غم انگیز و دردناک بود،متاسفانه سناریوی رخ داده در این منطقه و بزرگ کردن آن می تواند یک خطر بزرگ را در کشور بوجود آورد. این حوادث رخ داده با توجه به اینکه بسیار اسفناک بوده ولی روشن است که این درگیرهای برای هدف های خاصی برای منافع عده ای رخ می دهد. در آذربایجان هیچ زمانی دین بعنوان تهدید بشمار نیامده و امروز نیز در واقیعت این چنین تهدیدی وجود ندارد،ولی متاسفانه امروز مشاهده می شود که” جای که خارش دارد به جای درمان آن با خواریدن آن خون از آن محل در آورده می شود”. بنده با اینکه به جزئیات موضوع زیاد آگاه نیستم ، ولی هر سوالی که برای هر شهروندی در کشور در ذهن آن متصور می شود نیز در بنده نیز بوجود آمده و جوابی برای آن پیدا نمی کنم.

آیا واقعاً مسائلی که عنوان می کنند به عنوان یک تهدیدی جدی بشمار می رود؟

آیا پس از آزادی طالع باقراف پس از ۴ ماه حبس همانطور که شما در رسانه های عنوان می کنید می توانست به عنوان یک تهدید بشمار آید؟

آیا در کشور راهی برای زدن اتهام به طالع باقراف و دستگیری وی وجود نداشت؟ برادر وی از افسران پلیس است ، آیا به خاطر اینکه برادر وی افسر پلیس بوده وی را به ایستگاه پلیس احضار ننموده اند، تا آنجایی که ما می دانیم وی به شعبه اداره پلیس یاسامال احضار شده و سپس به حال خود رها شده بود.

آیا برای حل این مسئله به جزء دادن تلفات و حادثه راه دیگری وجود نداشت؟ به عنوان مثال ، آیا اداره مسلمانان قفقاز و یا نماینده گان این اداره نمی تواستند قبل از این اتفاقات در این امر جستجو و به نتیجه ای مطلوبی دست پیدا کنند؟اگر اداره مسلمانان قفقاز قدرت ندارد که در مورد مسائل دینی و مذهبی میان دولت و مردم میانجگری کند، وجود این اداره در جهت خدمت به چه کسانی می باشد؟ آیا امروز اگر این اداره  قبل از دادگاهی کسانی که بعنوان دیندار در دادگاه محاکمه شده اند قبل از آن با آنها گفتگو می گردید خداوند خوشش نمی آمد.
همانطور که می دانیم روستای نارداران یک روستایی است که مردم آنجا با سخنان بزرگان روستا احترام گذاشته و به آن عمل می نمایند، آیا افرادی با این خصوصیات را نمی تواستند از راه صلح آمیز دعوت نموده وبا آنها مذاکره نمایند؟ یا خیر، ریختن خون انسان ها ضرورت داشته است؟

آیا در حال حاضر پس از حادثه رخ داده فشار بر مردم و قطع آب، برق وگاز بر سوی بیش از ۹ هزار نفر از جمله کودکان و سالخورده گان بعنوان اعلان یک جنگ داخلی مشاهده نمی گردد؟ به نظر می رسد برای بار دیگر مردم را واردار نموده تا با تجمعات خود و اعتراض به شرایط بوجود آمده درصدد هستند تا چه چیزی را به اثبات برسانانند ، آیا این امر به افراد حیله گر خدمت نمی کند؟ امیداوریم که ، جزئیات اتفاقات صورت گرفته و هدف اصلی آن به زودی برای اذهان عمومی مردم مشخص خواهد گردید. با توجه به تمامی این مسائل بنده از خداوندذ متعال برای درگذشتان طلب مغفرت و برای بازمانده گان آنان طلب دارم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.