پذیرایی مسلمان چینی از زوار اربعین+ عکس

در مسیر پیاده‌روی اربعین یک مسلمان چینی در حال پذیرایی از زوار حسینی است.

پذیرایی مسلمان چینی از زوار اربعین+ عکس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.