پس لرزه های یک انتقاد از آقای استاندار؛

از اظهار ارادت تا اعلام برائت!

انتشار یادداشتی از سوی عضو شورای مرکزی ستاد روحانی در شهرستان هشترود، بار دیگر آرامش ظاهری اردوگاه اصلاح طلبان استان را به هم ریخت و آتش زیر خاکستر انتقادات در گوشی اصلاح طلبان استان نسبت به عملکرد جبارزاده را نمایان ساخت.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛

 در چند روز گذشته انتشار یادداشتی از سوی بهرام یعقوبی عضو شورای مرکزی ستاد روحانی در شهرستان هشترود، بار دیگر آرامش  ظاهری اردوگاه اصلاح طلبان استان را به هم ریخت و آتش زیر خاکستر انتقادات در گوشی اصلاح طلبان استان نسبت به عملکرد اسماعیل جبارزاده را نمایان ساخت.


این یادداشت که در یکی از تازه تاسیس ترین تارنمایهای این جریان سیاسی منتشر شده بود با انتقاد شدید از عملکرد جبارزاده موید بخش هایی از یادداشت چند ماه پیش تبریزبیدار (اینجا) بود که تبریزبیدار در آن به تحلیل پایگاه نسبتا ضعیف اسماعیل جبارزاده پرداخت و به نقل از یکی از تارنماهای مهم اصلاح طلبان استان نوشت «جبارزاده “برخلاف پیش بینی ها و در یک اقدام غیرمنتظره” و با “مخالفت شدید نمایندگان اصولگرای استان ، تفرقه و دودستگی در بین اصلاح طلبان استان و سوء استفاده برخی از نهادهای غیر مسئول” به عنوان استاندار انتخاب شد .»


در یادداشت تارنمای مذکور می خوانیم :


حقیقت این است که پس از انتخاب دکترحسن روحانی و استقرار دولت ،ریس ستاد روحانی در آذربایجانشرقی جناب آقای پورحسینی به شدت تلاش داشت تا به عنوان استاندار آذربایجانشرقی انتخاب شود که البته تاحدودی حق با ایشان بود.اما به هر دلیل مجموعه دولت علیرغم مسول ستاد بودن وی در استان،او را در سطح استاندار ارزیابی نکردند. جناب اقای پورحسینی که از این مسئله دلخورشده بود توانست با یارگیری از زیر مجموعه های خود در شهرستانها،طوماری را درحمایت از خود جمع آوری و امضا کرده و آن را به هئیت وزیران ارایه نماید .تمامی برنامه ها و تلاش های اقای پورحسینی برای رسیدن به این هدف با همراهی رسانه های همسو و حامی خود انجام میگرفت تا بدین طریق با فشار رسانه ها وی به هدف خود دست یابد.ولی به هر حال وی نتوانست گزینه نهایی استانداری باشد.”


نزدیک به۳۰ ماه از عمر این دولت گذشت،امروز نه تنها شاهد حضور برخی مدیران دولت قبل در سمت خود هستیم،از آن بدتر نیروهایی هم که جا به جا شده اند،اکثریت قریب به یقین یا از مدیران دولت قبل ضعیفتر بوده اند ویا در بهترین حالت فرصت طلبان و یا مبارزان روز شنبه ای بوده اند که در همه ادوار حاکمیت دولتهای گذشته با عوض کردن رخسار خود به چهره های مختلفی در آمده و اختاپوس وار با چنگ زدن به سمتهای ارشد و میانی در پی مال اندوزی و کسب ثروت از یک سو یرداخته و از سوی دیگر با دهن کجی آشکار بر یاران صدیق ستادهای روحانی در شهرستانها،شعارهای رئیس جمهور منتخب را به سخره گرفته و با یافتن هر فرصتی چوب لای دستگاه دولت گذاشته اند.البته ناگفته نماند که برخی تعویضهای مدیریتی هم خوب بودند.


 این افراد (فرمانداران و بخشداران دولت یازدهم در آذربایجان شرقی) حتی اگر تمایلی به عملیاتی نمودن شعارهای انتخاباتی ریس جمهور داشته باشند در عمل به دلیل ضعف در اعتقاد به این شعارها ،ناتوانند.


 استانداری آذربایجانشرقی از نزدیک شدن و عملیاتی کردن شعارها ی رییس جمهور بازمانده و با به کارگیری فرصت طلبان و دهن کجی آشکار به یاران صدیق ستادهای روحانی در راستای تضعیف این دولت گام برمیدارند.


بند آخر یادداشت مذکور تهدیدی در خود داشت که “ در طی روزهای آینده یاران صدیق این دولت که در طی ۸ سال گذشته به انحا مختلفی مورد فشارهای بجا و بیمورد قرار گرفته اند و هم اکنون نیز مورد هجوم قرار میگیرند در پی بازیابی تفکرات خود برآمده و در مرحله اول از استاندار عزیز میخواهد تا با تعویض برخی همکاران خود درهمه سطوح ،اقدام به کارگیری یاران صدیق ستاد روحانی در سطح شهرستانها نماید.بدیهی است در غیر اینصورت شکافی عمیق در آینده نزدیک در طرفداران این دولت در سطح ستادها بوجود خواهد آمد”

Image title

اظهار برائت!

اما گویا تهدید بهرام یعقوبی نگارنده یادداشت مذکور در انتهای آن به مانند ضرب المثل “از قضا سرکنگبین صفرا فزود” معنای عکس یافت و شورای موسوم به “شورای تدبیر و امید و اصلاح طلبان هشترود” با انتشار بیانیه ای “نوشته های نگارنده مقاله راکذب محض دانسته  وعنوان شده است که ایشان اصلا عضو شورای مرکزی ستاد اصلاح طلبان ومردمی هشترود نبوده وقصدونیت تخریب رادارند.”

گویی اصلاح طلبان هشترود  از علنی کردن انتقادات درون جناحی خود در آستانه انتخابات ترسیده اند و با حمله شدید به یار قدیمی خود بهرام یعقوبی،  از مقاله وی  “وی تعفن سهم خواهی” را استنباط کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.