رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در گفتگو با تبریزبیدار؛

قانون ماموران به خدمت باید برای همه به طور یکسان اجرا می شد / ایراد خاصی متوجه اعضای شورای شهر نیست

حاجی زاده گفت: انتظار این بود که قانون ماموران به خدمت در شورا و شهرداری برای همه به طور یکسان اجرا گردد اما ظاهرا بدین شکل نشده است.

به گزارش تبریزبیدار، سعید حاجی زاده عضو شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار تبریزبیدار و در خصوص بحث مامور به خدمت ها اظهار داشت: مامور به خدمت در شورا با مامور به خدمت در شهرداری متفاوت است.

وی افزود: آقای شهردار حدود یک ماه قبل در قالب نامه ای اتمام ماموریت برخی کارمندان شهرداری را  اعلام کردند اما بنده از خردادماه و بنا به درخواست مدیرکل صداوسیما و علاقه خودم به صورت داوطلبانه به مبدأ محل خدمت خود بازگشتم.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز ادامه داد: برخی ها پس از این نامه به محل کار مبدأ خود رفتند اما ظاهرا سایر افراد این قضیه را جدی نگرفته اند و هنوز در شهرداری مشغول به کار هستند.

حاجی زاده گفت: انتظار این بود که قانون برای همه به طور یکسان  اجرا گردد اما ظاهرا بدین شکل نشده است.

عضو شورای شهر تبریز ابراز داشت: در مورد اعضای شورا به نظرم هیچ منع قانونی وجود ندارد، اما در مقابل این سخنان نیز بحثی مطرح است که شورای شهر بودجه خود را از شهرداری اخذ می کند و نمی تواند مستقل باشد  و در کل به نظر بنده ایراد خاصی متوجه اعضای شورا در این زمینه نیست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.