خادمی در گفتگو با تبریزبیدار:

در رأس سازمان خصوصی سازی آدم های بیسوادی نشسته اند / نابودی ماشین آلات تراکتورسازی عملکرد پوری حسینی است / واگذاری ماشین سازی سیاسی است

مدیرعامل ماشین سازی خاطرنشان کرد: متاسفانه در راس سازمان خصوصی سازی آدم های بیسوادی هستند که از صنعت هیچ نمی فهمند و برخورد سیاسی انجام می دهند .

به گزارش تبریز بیدار، خادمی مدیرعامل ماشین سازی تبریز در گفتگو با تبریزبیدار و در واکنش به واگذاری این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی گفت: این مسئله یک بحث ریشه دار  است و دربین سالهای۸۳تا۹۴ حدود ۱۰ آگهی فروش برای این شرکت منتشر کرده اند.


۱۱ سال بلاتکلیفی برای خصوصی سازی نافرجام


وی افزود: ۱۱ سال برای یک کارخانه یک عمر است و در این مدت نه اجازه داشتیم افزایش سرمایه بدهیم و نه نیرویی را جذب نماییم و نه ماشین آلات را تعویض کنیم چراکه در دنیاهر۵ سال یکبار ماشین آلات تعویض می شود و از دستگاههای جدید استفاده می کنند.

خادمی گفت: ماشین سازی مادر است و در بخش های اتمی و نظامی و…کاربرد مهمی دارد.

مدیرعامل ماشین سازی تاکید کرد: سازمان خصوصی سازی این شرکت را تخریب کرده و از لحاظ توسعه نیز ۱۱ سال عقب مانده ایم و باید بگویم که ماشین سازی مشکل مدیریتی ندارد بلکه این خصوصی سازی است که مشکل مدیریتی دارد.

خادمی اظهار داشت:گسترش  می گوید از سال ۹۱ به بانک صادرات واگذار کرده ایم و از طرفی نیز بانک صادرات مدعی است که اینجارا نخریده است و خصوصی سازی هم می گوید ما نمی دانیم واینجا نیایید.

آن آقا پیش روانپزشک برود! /  17 میلیارد ضرر را آقایان از کجا درآورده اند؟

وی ضمن انتقاد از رویه رئیس سازمان خصوصی سازی ابراز داشت: مگردرباره یک بنگاه اقتصادی در تلویزیون چنین اظهاراتی را به زبان می آورند؟ ۱۷ میلیارد ضرر را آقایان از کجا درآورده اند؟ ۸ماه معوقه کارگران را از کجا در آورده اند؟ آن آقا سواد ندارد تا مدارک را بخواند و باید پیش روانپزشک برود.

وی افزود: نمایندگان مجلس صدای مردم آذربایجان هستند و ۱۹نماینده استان مخالف این نوع واگذاری هستند و حتی آقای وزیر نیز مخالف این روند است اما این آقا ۱۱ سال است که اجازه عقدقرارداد را به ما نداده و امروز هم چنین برخوردی می کند.


خادمی گفت: بنده به وزیر و معاونان ایشان و پوری حسینی گفته ام که اگر در این وضعیت واگذار شود یا نشود ماشین سازی از بین می رود و چاره کار تجدیدساختار است.

وی گفت: شرکت بیمه مارا بهترین شرکت انتخاب کرده و قرض های سالیان اخیر به بانکها صفرشده و امروز چنین سخنانی به زبان می آورند.

خادمی اظهار داشت: چه منطق و کاری است که آقایان انجام می دهند؟ مگر تجدیدساختار را همان قانون اعلام نکرده؟ چرا و با چه جراتی رئیس خصوصی سازی بدترین برخوردها را با نمایندگان و آقای وزیر دارد؟


نابودی بنیان دیزل عملکرد پوری حسینی است / چرا برای استقلال و پرسپولیس ضررده  سالیانه میلیاردها تومان هزینه می کنید؟


وی گفت: بنیان دیزل ازبین رفت، ماشین آلاات صنعتی تراکتورسازی ازبین رفت و اینها عملکرد اقای پوری حسینی است.


مدیرعامل ماشین سازی گفت: واژه خصولتی را چه کسی به دهان مردم انداخته است؟ چرا برای استقلال و پرسپولیس سالیانه میلیاردهاتومان هزینه می کنید؟ چرا ما اهالی آذربایجان باید همه جا مظلوم بمانیم؟


خادمی ابراز داشت: نمی دانم پوری حسینی با من یا نمایندگان یا اقای استاندار مشکلی دارد که چنین برخوردی را انجام می دهد و به سخنان منطقی آقای وزیر جواب نمی دهد و له دروغ متوسل می شود.


وی گفت: ما برای اشتغال ۷هزارنفر برنامه داریم.


خادمی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه در راس سازمان خصوصی سازی آدم های بیسوادی هستند که از صنعت هیچ نمی فهمند و برخورد سیاسی انجام می دهند و در صنعت باید با علم و برنامه ریزی جلو رفت نه سیاسی کاری و شاید حتی پوری حسینی نمی داند که ما چه چیزی تولید می کنیم و فکر می کند از ما و نمایندگان مجلس و وزیر دلسوزتر است و چنین اقدامات شرم آوری راانجام می دهد


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.