آیت‌الله مومن:

اجازه اجتهاد، شرط کافی تأیید صلاحیت نیست/ بعضی مراجع فرمودند به اجازه اجتهاد ما ترتیب اثر ندهید

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه محکم کاری‌هایی توسط شورای نگهبان در موضوع خبرگان انجام شده است گفت: اجازه اجتهاد برای احراز صلاحیت خبرگان کافی نیست بلکه باید علمیت افراد برای فقهای شورااثبات شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.