آژانس تصویب کرد؛

پرونده PMD ایران مختومه شد

قطعنامه کشورهای ۱+۵ درباره بسته‌شدن پرونده موسوم به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران (پی‌ام‌دی) با اجماع و اتفاق آرای کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد.

به گزارش تبریز بیداربه نقل از تسنیم، قطعنامه کشورهای ۱+۵ درباره بسته شدن پرونده موسوم به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران (پی‌ام‌دی) با اجماع و اتفاق آرای کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب شد.

با تصویب این قطعنامه مسایل گذشته و حال پی‌ام‌دی ایران برای همیشه مختومه شد و راه برای اجرای برجام باز می‌شود.

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی دستور کار جدیدی تحت عنوان «اجرای برجام» که نگاه به آینده دارد، برای مدت چندین سال ایجاد کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.