مسعودی فر:

حضور پلیس معماری در کلانشهرها احساس می شود

معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دبیر کمیته سیاست‌گذاری همایش ملی شهرسازی و امنیت، بر تاثیر طراحی فضاهای شهری در کاهش جرم تاکید کرد و برای گام اول، خواستار تشکیل پلیس معماری در کلان‌شهرها شد.

به گزارش تبریز بیدار، رضا مسعودی فر، ضمن اشاره به نقش محیط در ارتکاب جرم گفت: علاوه بر پاره ای خصوصیات روحی و جسمی مجرم در ارتکاب جرم، نقش محیط نیز در این امر به اثبات رسیده است و می توان گفت در بیشتر موارد، این محیط است که آنان را به سوی جرم سوق می دهد.

وی افزود: بر این اساس، علم جرم شناسی سعی دارد با شناخت زمینه ها و همچنین تعریف اهدافی در این حوزه، پیشگیری از جرم را محقق سازد.
معاون قضایی دادگستری استان، با بیان این که اولین دوره از این همایش، با نگرشی نو به مقوله تاثیر محیط های شهری در وقوع جرم می پردازد، اظهار داشت: اساس همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری، بر این پایه استوار است که در سطح شهرها، پیشگیری های وضعی صورت گیرد و به این ترتیب، فرصت های وقوع جرم را از بین برده و به تبع آن، هزینه های مبارزه با جرم را نیز کاهش دهد.
دبیر کمیته سیاست گذاری تصریح کرد: تغییر در بافت‌های اجتماعی، دگرگون سازی محیط شهری، طراحی‌های مجدد و مدیریت صحیح این محیطها، در کاهش وقوع جرم موثر خواهند بود.
 مسعودی فر در ادامه، متذکر شد: امید است که یکی از ثمرات اولین دوره از این همایش، ایجاد حلقه اتصال بین دادگستری و معماران و طراحان شهری باشد.
وی در پایان، بر تشکیل پلیس معماری برای جلوگیری از ایجاد زمینه‌های وقوع جرم در فضاهای شهری، تاکید کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.