در دانشگاه فرهنگیان استان اتفاق افتاد؛

تجمع برخی دانشجویان مقابل دفتر رئیس دانشگاه+عکس

روز گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به برگزاری مراسم مختلط با اجرای موسیقی زنده، در دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش تبریزبیدار، روز گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به برگزاری مراسم مختلط با اجرای موسیقی زنده، در دفتر رئیس این دانشگاه تجمع کردند.

در این تجمع آرام، رئیس دانشگاه همه ی دانشجویان حاضر را به اتاق جلسات و شنیدن مطالباتشان دعوت کرده و به سخنان دانشجویان گوش داد.

 سپس دانشجویان به واکاوی موضوع پرداخته و از اجرای موسیقی زنده و ولخرجی در مراسم ضیافت شام  انتقاد کردند و خواستار عدم تکرار این نوع از مراسمات شدند.

تجمع برخی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز مقابل دفتر رئیس دانشگاه+عکس

در انتها رئیس دانشگاه فرهنگیان ضمن پاسخگویی به دانشجویان معترض، همه ی اساتید،کامندان و دانشجویان را برای کمک به روند بهبود وضعیت فرهنگی دانشگاه دعوت کرد.

تجمع برخی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز مقابل دفتر رئیس دانشگاه+عکس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.