در پی تهیه گزارش آلودگی هوا؛

پلیس ایتالیا معصومی نژاد را بازدداشت کرد

پلیس ایتالیا با مراجعه به دفتر خبرگزاری صداوسیما، حمید معصومی‌نژاد را بازداشت و دوربین وی را توقیف کرد.

به گزارش تبریز بیدار، به نقل از تسنیم، حمید معصومی‌نژاد خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا بازداشت شد.

معصومی‌نژاد در حالی که در خیابان های رم در حال تهیه گزارش درباره آلودگی هوا بود، بازداشت شد.

پلیس ایتالیا با مراجعه به دفتر خبرگزاری صداوسیما در پایتخت این کشور، معصومی‌نژاد را بازداشت و دوربین وی را توقیف کرد.

پلیس ایتالیا مدعی است خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، امروز از محل‌هایی فیلمبرداری کرده است که تصویربرداری از آنها ممنوع بوده است.

از سوی دیگر معصومی‌نژاد در تماس با تهران اعلام کرد که امروز در خیابان مشغول فیلمبرداری برای گزارش آلودگی هوا بوده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه اعلام نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.