در واگذاری ماشین سازی بازنگری کنید/ادامه این روند خسارات جبران ناپذیری به وجود می آورد

نمایندگان محترم استان می توانند با تشکیل جلسه و یا سوال از وزرای اقتصاد و دارایی و دادگستری مشکل واگذاری ماشین سازی تبریز را حل نمایند و آن را از این وضعیت برزخی که ادامه آن خسارات زیادی نه تنها به استان بلکه به کشور خواهد زد خارج نمایند.

یادداشت مهمان تبریزبیدار/ حجت الاسلام میرتاج الدینی

شرکت ماشین سازی تبریز از زمان تاسیس خود در سال ۱۳۴۶ یکی از کارخانجات مهم و مادر تخصصی  در حوزه صنعت می باشد و یکی از شرکت هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی  با توسعه  و ایفای نقش حمایتی از سایر واحدهای صنعتی مسیر خود را طی نموده است و اکنون نیز چنین نقش اساسی دارد.

کارخانه ماشین سازی از نادر شرکت های مادر و استراتژیک و بستر ساز برای تمامی صنایع کشور بوده است و این نوع از شرکت ها یکی از گلوگاه های ورود تکنولوژی به کشور می باشد و نقش پشتیبانی و تجهیزات  خطوط سایر واحدهای صنعتی  و تولید ماشین ابزارهای مورد نیاز در بخش های مختلف را دارد. ارائه خدمات علمی مهندسی در حوزه های آموزشی، نظامی و نفت و گاز و کشاورزی و سایر صنایع مهم را دارد.

این شرکت نقش پشتیبانی تخصصی، مشاوره مهندسی  و استاندارد سازی خطوط تولید صنایع گوناگون را نیز بر عهده دارد و با توجه به جایگاه اساسی و زیربنایی و مادر تخصصی  این شرکت آیا بی توجهی به آن جایز است؟

امروزه توجه به تکنولوژی اولویت اول کشورها  است و تکنولوژی  موتور رشد اقتصادی است  و این تکنولوژی است که خلق ثروت می کند. بیشترین سرمایه گذاری کشورهای  توسعه یافته در عرصه پژوهش  وتوسعه تکنولوژی خصوصا صنایع مادر تخصصی است. بر این اساس در خیلی از کشورها این شرکت های مادر تخصصی از خصوصی سازی استثنا شده اند.در تنظیم قانون سیاست های اصل ۴۴ در مجلس شورای اسلامی هم به این مسئله توجه شده و تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی موضوع ماده۲ این قانون، با هریک سه گروه تعریف شده در ماده مذکور را با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران دانسته است که اهمیت مسئله را نشان می دهد. همچنین در آئین نامه اجرای قانون مذکور شیوه خروج برخی از شرکت ها از شیوه خصوصی سازی تعیین شده است.

با توجه به مسائل فوق در شرایط فعلی واگذاری شرکت ماشین سازی به هیچ جه به صلاح نمی باشد بلکه بایستی در اصل واگذاری بازنگری صورت گیرد و این شرکت از لیست واگذاری با عنایت به مادر تخصصی بودن خارج شود.

خوشبختانه نمایندگان استان بیانیه خوبی در این خصوص صادر کرده اند  اما نباید به این مقدار بسنده نمایند چون سازمان خصوصی سازی کار خود را انجام می دهدو توجهی به بیانیه ها ندارد.

نمایندگان محترم استان می توانند  با تشکیل جلسه و یا سوال از وزرای اقتصاد و دارایی و دادگستری  مشکل واگذاری ماشین سازی تبریز را حل نمایند و آن را از این وضعیت برزخی که ادامه آن خسارات زیادی نه تنها به استان بلکه به کشور خواهد زد خارج نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.