با ثبت نام در نخستین روز نام نویسی نامزدهای انتخابات مجلس دهم؛

شتاب منادی برای شرکت در انتخابات مجلس

علیرضا منادی صبح امروز با حضور در فرمانداری تبریز برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

به گزارش تبریز بیدار، علیرضا منادی سفیدان نماینده ۲ دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور در فرمانداری تبریز، به عنوان یکی از نخستین نامزد حضور در انتخابات ثبت نام کرد.

علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تحقیق و نظارت می باشد و به مدت نزدیک به ۲ دهه در دانشگاه های آزاد اسلامی کشر سمت های مدیریتی داشته است.

منادی در دوره هشتم با ۶۸ هزار و در دوره نهم با ۱۵۴ هزار رای برای بار دوم به بهارستان راه یافت. 


این گزارش می افزاید، با توجه به جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تا روز سه شنبه و ضرورت حضور منادی در هیئت رئیسه، به احتمال زیاد دلیل حضور وی در روز اول ثبت نام، به این خاطر می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.