در گوشی های تبریزبیدار؛

ساختمان کرباسچی محل تعیین تکلیف لیست اصلاح طلبان تبریز

شنیده های ما حاکی از این می باشد که شب گذشته در یکی از ساختمان های متعلق به کرباسچی در خصوص لیست اصلاح طلبان آذربایجان شرقی برای حضور در انتخابات بحث و گفتگو شده است.

به گزارش تبریزبیدار، شنیده های ما حاکی از این می باشد که شب گذشته در یکی از ساختمان های متعلق به کرباسچی در خصوص لیست اصلاح طلبان آذربایجان شرقی برای حضور در انتخابات بحث و گفتگو شده است.

در این جلسه که در ساختمان هم میهن تهران برگزار گردیده در خصوص تعیین تکلیف لیست اصلاح طلبان برای تبریز و همچنین بررسی آخرین وضعیت پزشکیان، برزگری، اعلمی، مولوی، آصفی، مهرعلیزاده، عبدالعلیزاده، و همچنین نصیر پور و عباس زاده بحث و گفتگو شده است اما ظاهرا اعضا به جمع بندی نهایی نرسیده اند.

این گزارش می افزاید هیچ یک از اسامی نام برده در جلسه حاضر نبوده اند و صرفا وضعیت نهایی آنان مورد بررسی سران اصلاح طلبی کشور قرار گرفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.