شهرتی فر خبر داد:

اعضای شورای شهر می توانند در انتخابات مجلس کاندید شوند

شهرتی فر گفت: به دلیل ابلاغ دیر هنگام قانون جدید انتخابات مجلس در خصوص شرایط ثبت نام اعضای شورای شهر، قانون قبلی بر قوت خود باقی است.

به گزارش تبریز بیدار، رحیم شهرتی فر در گفت و گو با آناج  در خصوص شرایط ثبت نام اعضای شورای شهر چهارم در انتخابات مجلس دهم گفت: قبلا قانونی داشتیم که طبق آن اگر اعضای شورای شهر بخواهند از حوزه انتخابیه خود ثبت نام کنند باید ۶ ماه قبل از انتخابات استعفا می دادند و تبصره عدم استعفا نیز چنین بود که اعضای شورای شهر می توانستند بدون استعفا از عضویت در شورای شهر از سایر حوزه های انتخابیه به غیر از حوزه انتخابیه شورایی که در آن عضو هستند در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: اخیرا قانونی توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طبق آن اعضای شورای شهر از هر حوزه ای که بخواهند در انتخابات مجلس ثبت نام کنند باید ۶ ماه قبل از انتخابات مجلس از شورای شهر استعفا بدهند اما چون ابلاغ این قانون کمتر از ۶ ماه مانده به تاریخ این دور از انتخابات مجلس صورت گرفت تصمیم بر این شد تا برای این دور از انتخابات قانون قبلی بر قوت خود باقی بماند تا حقی از کسی ضایع نشود. 

فرماندار شهر تبریز در خاتمه بیان داشت: بنابراین قانون قبلی به قوت خود باقی است و اعضای شورای شهر می توانند از سایر حوزه های انتخابیه به غیر از حوزه انتخابیه شورایی که در آن عضو هستند در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.