واکنش فعالین فرهنگی به اقدام صادق نجفی؛

نمی توان این کار آقای شهردار را پذیرفت

پس از اهدای نشان تبریز توسط صادق نجفی به وزیراقتصاد جمهوری آذربایجان، فعالین فرهنگی و اجتماعی شهر نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

به گزارش تبریزبیدار،  پس از اهدای نشان تبریز توسط صادق نجفی به وزیراقتصاد جمهوری آذربایجان،  فعالین فرهنگی و اجتماعی شهر نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.

در این بین  سید قاسم ناظمی در صفحه اجتماعی خود با انتقاد از شهردار تبریز نوشت: در خبرها آمده بود که صادق نجفی شهردار تبریز به شاهین مصطفی اف وزیر اقتصاد و صنعت جمهوری آذربایجان نشان تبریز داده و با اعطای عنوان شهروند افتخاری تبریز از وی استقبال کرده است!

این اقدام در حالی صورت گرفته که چندی پیش بخشی از مردم این کشور به خاطر عزاداری برای امام حسین سرکوب و زخمی و زندانی شده اند و حال شهردار تبریز از نماینده این کشور 
این گونه تقدیر می کند!

اگر گمان کنیم که شهردار چیزی در باره آداب سیاست خارجی و صیانت از منافع ملی نمی داند و در اطرافش هم کسانی نیستند که حداقل فهم اوضاع سیاسی را داشته باشند که به وی یادآور شوند که وقت این کار حالا نیست، نمی توان پذیرفت که وی صدای اعتراض مردم حسینی تبریز و آذربایجان را در مقابل کنسولگری این کشور و محافل حسینی دیگر نشنیده باشد و نامه های اعتراض آمیز مراجع عظام را در اعتراض به اعمال ضد دینی این کشور را ندیده باشد!

اگر امروز همه ما از کاهش شان فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی شهر تبریز در سطح ملی سخن می گوییم محصول داشتن چنین مدیرانی است که این جایگاه رفیع را این گونه به بوته تاراج گذاشته اند.

راستی ما تبریز را به دست چه کسانی سپرده ایم؟!اینها چه کسانی هستند که در تیم خودی به دروازه ما گل میزنند!

لابد ایشان در مقابل مردم حسینی تبریز پاسخی برای این کج سلیقگی دارند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.