واکنش ها به انتشار آگهی خصوصی سازی ماشین سازی در گفتگو با مخالفان:

خادمی: انتشار آگهی های فروش مسخره است / حسن نژاد: به سازمان بازرسی شکایت خواهم برد

آگهی فروش ماشین سازی تبریزکه توسط سازمان خصوصی سازی انجام گرفت این خبر واکنش هایی را درمیان مخالفان اصلی این واگذاری در پی داشته است.

به گزارش تبریزبیدار، پس از انتشار آگهی فروش ماشین سازی تبریزکه توسط سازمان خصوصی سازی انجام گرفت این خبر واکنش هایی را درمیان مخالفان اصلی این واگذاری در پی داشته است.

خادمی: آگهی فروش ماشین سازی مسخره شده است 


 خادمی مدیرعامل این شرکت به خبرنگار ما گفت: از وقتی آمده ایم روزنامه ها آگهی فروش ما را منتشر می کنند و طی سال های اخیر این دهمین آگهی فروش ماشین سازی است.

وی افزود: آگهی فروش ماشین سازی مسخره شده است و سعی می کنیم بدون توجه به این اقدامات و علی رغم محدودیت های موجود، کار خودمان را انجام دهیم.

خادمی ادامه داد: تمام مسئولین استان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تلاش خود را در این زمینه انجام می دهند اما متاسفانه سازمان خصوصی سازی اجازه نمی دهد تا ما کار خودمان را انجام دهیم.

حسن نژاد: به سازمان بازرسی شکایت خواهم برد 

حسن نژاد نائیب رییس کمیسیون صنایع مجلس، در واکنش به انتشار آگهی واگذاری خصوصی سازی در گفتگو با تبریزبیدار اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده  مجلس از حق آذربایجان دفاع خواهم کرد و  در این راستا حتما به سازمان بازرسی شکایت خواهم برد و در حالی که همه مخالف این واگذاری هستند نمیدانم این سازمان خصوصی سازی به دنبال چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.