جواد ششگلانی:

افزایش تعرفه عوارض محلی منطقی نیست

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در بررسی که در لایحه تعرفه عوارض محلی کرده ام با افزایش بسیار زیاد مواجه هستیم.

به گزارش تبریز بیدار، جواد ششگلانی در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اینکه سیاست شورا و شهرداری بر عدم افزایش تعرفه عوارض محلی بوده است گفت: هر گونه افزیش در تعرفه ها بار روانی بر جامعه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مردم و مسئولین برای هر گونه افزایش باید توجیه شوند چون مردم انتظار دارند افزایش نداشته باشیم.

ششگلانی با تاکید بر اینکه مردم و مسئولین قطعا با افزایش منطقی مشکلی ندارند اظهار داشت: در برررسی که در لایحه انجام داده ام در هشت ماده با افزایش ۷۰ درصدی مواجه هستیم که این افزایش اصلا توجیه پذیر نیست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.