مدیر ممیزی شهرداری تبریزتشریح کرد:

آخرین وضعیت از ممیزی های تبریز

مدیر ممیزی شهرداری تبریز، آخرین وضعیت ممیزی در مناطق شهرداری تبریز را تشریح کرد.

به گزارش تبریز بیدار بهروز شاه آبادی در توضیح این خبر گفت: با توجه به اجرای طرح ممیزی در مناطق ۶ و ۱۰ شهرداری به عنوان مناطق پایلوت و اتمام آن، نیاز به لینک اطلاعات به دست آمده به سیستم شهرسازی به چشم می خورد.

وی ادامه داد: بر این اساس و طبق دستور شهردار تبریز، سازمان آمار و فناوری اطلاعات، به عنوان مجری طرح لینک سیستم شهرسازی، موظف شد تا ظرف۴۵ روز اینده، این برنامه را اجرایی سازد و سیستم شهرسازی مناطق دهگانه، بتوانند با استفاده از این سیستم و همچنین بهره گیری از اطلاعات به دست آمده توسط ممیزی املاک مناطق شهر، خدمات دقیق و به مراتب بهتری را به شهروندان ارائه کنند.

مدیر ممیزی شهرداری تبریز با بیان اینکه تا کنون، سیستم های شهرسازی در شهرداری تبریز، قادر به برقراری لینک با دیگر مجموعه های ذیربط نبودند، گفت: دلیل این امر، نقشه محور نبودن اطلاعات مربوط به سیستم های شهرسازی بود که امیدواریم با تغییر محوریت، بتوان نقیصه های موجود را برطرف کرد.

شاه آبادی،همچنین از اغاز عملیات ممیزی در دیگر مناطق شهرداری تبریز، خبر داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.