رییس حزب دموکرات های آزاد آذربایجان:

از لحاظ تاریخی ایران کشور ما است

باید مدنظر داشته باشیم که از لحاظ تاریخی ایران نیز کشور ما است. این کشور وارث دولت صفویان، افشارها و قاجاریان است که توسط ترک های آذربایجان تاسیس شده است.

به گزارش تبریز بیدار  صلح الدین اکبر” رییس “حزب دموکرات های آزاد” و کارشناس سیاسی آذربایجانی مقاله تحلیلی در مورد لغو تحریم های غرب علیه ایران و تاثیرات آن بر منطقه و جمهوری آذربایجان نوشته است: «باید مدنظر داشته باشیم که از لحاظ تاریخی ایران نیز کشور ما است. این کشور وارث دولت صفویان، افشارها و قاجاریان است که توسط ترک های آذربایجان تاسیس شده است.

 به عبارت دقیقتر، ایران امروزی کشوری است که براساس امپراطوریهای بزرگ ترکها تاسیس شده، ولی، بعداً به ویژه از سال ۱۹۲۵ فارسی سازی شده است. ترک های آذربایجان بزرگترین گروه قومی ایران هستند. از سوی دیگر، به طور کلی، مشکلی بین مردم و دولت آذربایجان و مردم و دولت ایران وجود ندارد. ولی، این را هم باید مد نظر داشته باشیم که اسراییل، عربستان سعودی و کشورهای خلیج از توافق حاصله بین ایران و غرب نگران هستند. پس از تحریم ها شرایط جدیدی برای روابط ایران و جمهوری آذربایجان شامل موارد زیر ایجاد خواهد شد:

– توسعه روابط سیاسی – دیپلماتیک بین ایران و آذربایجان
– توسعه روابط بین دوکشور در زمینه های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری، بهداشت، سرمایه گذاری و سایر موارد
– تسهیل رژیم های مرزی و گمرکی
– شرایط مناسب برای توسعه روابط فرهنگی و بشردوستانه
از طرف دیگر، خطراتی ناشی از این کشور در زمینه های دینی – ایدئولوژیک، امنیت و اطلاعات، امنیت نظامی، حل مناقشه قره باغ کوهستانی، انرژی، تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر و سیاست خارجی ادامه و تقویت خواهد یافت. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.