شرکت مقامات دولتی رژیم باکو در مراسم هولوکاست

مبارز قربانلی،رییس کمیته دولتی امور دینی و کمال عبدالله اف، مشاور دولت در امور دینی و چندفرهنگ گرایی جمهوری آذربایجان و حاج فواد نورالله اف، معاون اداره مسلمانان قفقاز این کشور، در مراسم «هولوکاست» در کلیسای اشکنازی باکو، شرکت کردند.

به گزارش تبریز بیدار، خبرگزاری آپا خبر داد، کمال عبدالله اف، مشاور رییس جمهوری آذربایجان در امور دینی و چندفرهنگ گرایی با سخنرانی در این مراسم گفت : « ما شریک غم یهودیان هستیم. وقتی ما فاجعه خوجالی را یاد می کنیم، همیشه یهودیان را در کنار خود می بینیم. به همین صورت، وقتی یهودیان هولوکاست را یاد می کنند، ما در کنار یهودیان هستیم.» 

دان استاو، سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان نیز بخاطر برگزاری مراسم یادبود هولوکاست در باکو تشکر کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.