عکس/ خلخالی و نوه امام خمینی در سفارت آمریکا

شیخ صادق خلخالی حاکم شرع و سید حسین خمینی(فرزند سیدمصطفی) در سفارت امریکا در کنار مدارک و نقشه های بجا مانده از عملیات نافرجام طبس (پنجه عقاب)،

عکس/ خلخالی و سیدحسین خمینی در سفارت آمریکا

منبع: پارسینه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.