پیاده رو نوردی شاسی بلند در فلکه دانشگاه + عکس

خودروی کیا در فلکه دانشگاه تبریز به دلیل انحراف وارد قسمت پیاده رو خیابان شد.

به گزارش تبریز بیدار، به گفته شاهدان عینی این خودرو به دلیل سرعت غیرمجاز و رو به رو شدن با عابر پیاده مجبور به انحراف شده و وارد پیاده رو خیابان شد.

پیاده رو نوردی توسط شاسی بلند در فلکه دانشگاه + عکس

۸

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.