علیلو:

شتابزدگی در پیوستن به (WTO) ایران را به وارد کننده بزرگ جهانی تبدیل می کند

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی عملکرد شتابزده داشته باشد،بازار کشور به بازار مصرف تولیدات خارجی تبدیل می شود.

به گزارش تبریز بیدار، علی علی لو  درباره موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی در پساتحریم گفت:موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی چندین سال است که در کشور مطرح می شود و آنچه مشخص است برای انجام این مهم باید مقدماتی آماده شود.

نماینده مردم نماینده مردم شبستر،صوفیان و تسوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم داشتن استراتژی در بخش صنعت کشور است.

 

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مستلزم دست یابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی 

علی لو تصریح کرد: اگر در بخش صنعت به سطح رقابتی دست پیدا نکنیم به زیان بخش تولید است به دلیل اینکه در حال حاضر با استفاده از سیاست های تعرفه ای محصولات داخلی را حمایت می شوند البته باید تدابیری اتخاذ شود که همین تولیدات ارتقاء نیز یابند.

وی افزود:اگر در پیوستن به (WTO) عملکرد شتابزده داشته باشیم،بازار کشور به بازار مصرف تولیدات خارجی تبدیل خواهد شد.

علی لو ادامه داد:هدف امروز اقتصاد کشور باید تسریع در دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی باشد و باید با استفاده از ظرفیت ها و منابع داخلی بخش تولید تقویت شود و در این راستا با کنترل واردات ابتدا زمینه بلوغ تولیدات داخلی را فراهم کرد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:درصورت دست یابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی و ارتقاء بخش تولید داخلی،زمینه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی فراهم می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.