محیط زیست خبر داد

هوای تبریز دوباره ناسالم شد

سرپرست اداره پایش اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هوای کلانشهر تبریز در وضعیت هشدار و ناسالم قرار گرفته است.

به گزارش تبریز بیدار،  سرپرست اداره پایش اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: هوای کلانشهر تبریز در وضعیت هشدار و ناسالم قرار گرفته است.

شاهین رحیم اوغلی افزود: بر اساس آخرین آمار استخراجی از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا در این شهر، شاخص آلودگی هوا نسبت به ذرات معلق ۲.۵ میکرون ۱۱۰ پی. اس. آی است و به حالت هشدار برای گروه های حساس رسیده است.

شاخص آلودگی هوا اگر زیر ۱۰۰ پی. اس. آی باشد سالم، بین ۱۰۰ و ۲۰۰ ناسالم، بین ۲۰۰ و ۳۰۰ وضعیت اضطرار و ۳۰۰ به بالا وضعیت بحرانی به شمار می رود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.