گزارش تصویری؛

صبح انقلاب در تبریز+تصاویر

۱۲ بهمن برای نسل های مختلف امروز یادآور خاطراتی شیرین است و طلیعه ی صبحی روشن با حضور امام امت. خاطرات از پس عکس ها می ماند و عکس ها یاد آور خاطرات. عکس هایی از شور مردم انقلابی تبریز را در روزهای پیروزی انقلاب در سال ۵۷ در پیش رو شما قرار گرفته است.

صبح انقلاب در تبریز+تصاویر

صبح انقلاب در تبریز+تصاویر

صبح انقلاب در تبریز+تصاویر

صبح انقلاب در تبریز+تصاویر

صبح انقلاب در تبریز+تصاویر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.