برگی از تاریخ شهر اولین ها؛

منوی ۱۲۰ ساله یک رستوران در تبریز+عکس

یکی از رستوران های تبریز در اقدامی جالب تابلوی قیمت های قدیمی را نصب کرده است که نشانگر نکات جذابی است.

به گزارش تبریز بیدار  در سال ۱۲۷۰ در حالی که  قیمت برنج ۶ عباسی ، برابر با یک قران و دویست دینار بود ، قیمت کباب ۶ شاهی یا به عبارتی ۳۰۰ دینار بوده است. در واقع  گوشت ارزان تر از برنج به فروش می رسید. همچنین قیمت نان  معادل یک عباسی یا دویست دینار بوده است.  یک لیوان شربت یا لیموناد سه عباسی یا به عبارت دیگر ۶۰۰ دینار قیمت داشت که دو برابر قیمت کباب بود. دوغ هر چند از شربت و لیموناد ارزان تر بود اما باز هم هزینه ای درخور داشت . قیمت یک لیوان دوغ کوچک ۲۰۰ دینار بود .

در این رستوران امروز هر سیخ کباب کوبیده حدود ۲۷ هزار تومان، هر سیخ برگ مخصوص ۴۸ هزار تومان و هر بشقاب برنج ۶ هزار تومان قیمت دارد .

منوی ۱۲۰ ساله یک رستوران در تبریز+عکس

منوی ۱۲۰ ساله یک رستوران در تبریز+عکس


منبع: ائل

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.