راز ماندگاری آیت الله جنتی در شورای نگهبان چیست؟

تهمت و هتک حرمت و تمسخر همه در پروژه ی تعریف می شوند که دشمنان شیعه برای از میدان به در کردن مردان استوار شیعه و پیروان واقعی اهل بیت از صدر اسلام عملیاتی کرده اند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از دانا، نماد و مظهر انقلابی گری و ایستادگی در برابر زیاده خواهی؛ مرذی که در بین تمام شاگردان خمینی بزرگ یک سمبل و نماد است.

توهینها و هتک حرمتی که امروز بر جنتی مقاوم روا می شود نباید زیاد برای اهل تاریخ عجیب بیاید.

تهمت و هتک حرمت و تمسخر همه در پروژه ی تعریف می شوند که دشمنان شیعه برای از میدان به در کردن مردان استوار شیعه و پیروان واقعی اهل بیت از صدر اسلام عملیاتی کرده اند.

اسوه و نماد این مظلومیت و تخریب وجهه و شخصیت توسط کفار و منافقین خود پیامبر اعظم(ص) و امیر المومنین هستند.

بدون شک امروز یکی از سدهای اصلی نظام اسلامی در برابر منافقین و فتنه گران  و ناصالحان برای ورود به مراکز تصمیم گیری و نفوذ در ارکان نظام جنتی مظلوم است.

این موضوع و این ایسنادگی وی در برابر زیاده خواهی گردن کلفتان سیاسی خود کافی است که دستگاه های تبلیغی دشمن و نفوذی های داخلی از هر فرصتی برای هتک حرکت و ترور شخصیت وی استفاده کنند.

اما جنتی مظلوم در تمام این سالها ثابت کرده است هیچ کدام از این سخنان کوچکترین رخنه ای در عزم و اراده ی او برای پاسداری از حریم قانون و کیان نظام اسلامی نخواهد داشت.

حضور این مرد مبارز از ابتدای انقلاب در شورای نگهبان قانون اساسی با تایید و تمدید احکام حضورش در این شورا توسط امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب نشان از اعتماد کامل خط ولایت به این پیر انقلاب است.

حضور مداوم در شورای نگهبان قانون اساسی  و منصوب دو ولی فقیه بودن در این وشورا برای آنانی که فکر میکنند دارای پیامهای فراوان است.

مهمترین پیامش رخنه ناپذیری این مظلوم انقلاب است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.