درگوشی تبریزبیدار؛

لیست اصلاحات تبریز مشخص شد+اسامی

شنیده های ما حاکی از آن است که لیست اصلاح طلبان که شب گذشته با آرای شورای اصلاحات در تبریز بسته شده و موجب اختلاف بین برخی از اعضا شده بود، قطعی شد.

به گزارش تبریزبیدار، شنیده های ما حاکی از آن است که لیست اصلاح طلبان که شب گذشته با آرای شورای اصلاحات در تبریز بسته شده و موجب اختلاف بین برخی از اعضا شده بود، قطعی شد.

بنابر شنیده ها به ترتیب آرا، میرعلی اصغر موسوی، سعید نیکو خصلت، مسعود پزشکیان، فدایی، عمرانی و همچنین زهرا ساعی با کسب  حد نصاب آرا توانستند به عنوان لیست اصلاحات در تبریز قطعی شوند.

همچنین این گزارش می افزاید، برخی از افراد که در فتنه۸۸ نقش داشته اند به دنبال ارسال برخی نفوذی ها به داخل مجمع اصلاحات استان هستند که تا کنون موفق به این امر نشده اند و برخی دیگر مانع انتشار این لیست هستند و رایزنی ها برای تغییر ۳ نفر از اعضا را شروع کرده اند.

منتظر گزارشات تکمیلی و اختصاصی تبریزبیدار در خصوص لیست اصلاحات و اصولگرایان تبریز باشید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.