فرمانداری تبریز:

ائتلاف تحت عناوین ساختگی و تشکل های فاقد پروانه غیر قانونی است / کاندیداها، ائتلاف خود را در فرمانداری ثبت کنند

فرماندار تبریز گفت: فقط احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای پروانه فعالیت قانونی می‌توانند تحت عناوین مورد تائید خود، در زمان مهلت قانونی تبلیغات، ائتلاف کرده و لیست کاندیداهای تحت حمایت خود را اعلام و تبلیغ کنند.

به گزارش تبریز بیدار شهرتی فر درخصوص ائتلاف کاندیداهای انتخابات دهمین دوره  مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر واسکو گفت  : احزاب و تشکل های سیاسی دارای پروانه فعالیت قانونی می توانند تحت عناوین مورد تائید خود در زمان مهلت قانونی تبلیغات ،ائتلاف نموده و لیست کاندیداهای تحت حمایت خود را اعلام وتبلیغ کنند.

فرماندار تبریز افزود : اما ائتلاف تحت عناوین ساختگی و با ذکر نام احزاب وتشکلهای فاقد پروانه فعالیت سیاسی وجاهت قانونی نداشته  و از تبلیغ و فعالیت این گونه ائتلاف های مجعول ممانعت بعمل خواهد آمد . وی ادامه داد : منتهی کاندیداهای محترم می توانند با تنظیم صورتجلسه با همدیگر ائتلاف خود را به ستاد اجرایی انتخابات در فرمانداری تبریز اعلام نموده وپس از هماهنگی با ستاد اجرایی انتخابات درمهلت قانونی بصورت جمعی  ستاد مشترک و تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

لازم به ذکر است مفاد قانونی آئین نامه مربوط به تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری در سایت فرمانداری تبریز به نشانی www.tabrizf.ir موجود می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.