مسابقه بزرگ عکس تبریزبیدار به مناسبت 22بهمن؛

مسابقه بزرگ شهرانقلابی، شهروند انقلابی

همزمان با ۳۷ امین سالگرد پیروزی انقلاب و راهپیمایی بزرگ ملی و انقلابی ۲۲ بهمن مخاطبان و شهروندان تبریزی می توانند تصاویر سلفی از خودشان و یا تصاویر باپرچم ایران از فرزندانشان را به پایگاه خبری تبریزبیدار بفرستند.

به گزارش تبریز بیدار ؛ همزمان با ۳۷ امین سالگرد پیروزی انقلاب و راهپیمایی بزرگ ملی و انقلابی ۲۲ بهمن  مخاطبان و شهروندان تبریزی می توانند تصاویر سلفی از خودشان و یا تصاویر باپرچم ایران از فرزندانشان را به آیدی زیر فرستاده و در مسابقه بزرگ عکس تبریزبیدار در راهپیمایی ۲۲بهمن ماه شرکت کنند.

سایت خبری تبریزبیدار به تصاویر برگزیده زیبا جوایزی به مبلغ۵۰۰هزارریال اهدا خواهد کرد.
ارسال تصویر به لینک تلگرامی زیر: 

@Tabrizbidar

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.