دوگانه ی حضور و انتخاب صحیح

راهبرد ملت در انتخابات ۷ اسفند

حضور حداکثری در پای صندوق های رأی ،انتخاب براساس شاخص ها و معیارهای اسلامی و انقلابی و اعتماد به افراد و جریان های اسلامی و انقلابی اصیل و تشکیل مجلس شورای اسلامی انقلابی از راهبردهای ملت ما در انتخابات آینده می باشد.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛ احمد قهرمانی

با توجه به موقعیت داخلی کشور و تهدیدات دشمنان و مسائل منطقه ای و بین المللی، ملت آگاه و بصیر کشورمان تصمیم خود را برای ایفای نقش مهم و تأثیر گذار خود در انتخابات ۷ اسفند ماه گرفته اند.نشانه های آن را در اقیانوس بیکران و دشمن شکن مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و خلق حماسه ای دیگر در تاریخ انقلاب شاهد بودیم.

حضور حداکثری در پای صندوق های رأی ،انتخاب براساس شاخص ها و معیارهای اسلامی و انقلابی و اعتماد به افراد و جریان های اسلامی و انقلابی اصیل و تشکیل مجلس شورای اسلامی انقلابی از راهبردهای ملت ما در انتخابات آینده می باشد.

۱- حضور حداکثری

حضور در صحنه های مورد نیاز و نشان دادن وفاداری به نظام و انقلاب و حمایت و دفاع از آن در برابر تهدیدات و دشمنی ها و سختی ها از راهبردهای ملت ما در طول تاریخ بوده است.حضور در راهپیمایی های مختلف از جمله ۲۲ بهمن،روز قدس ،۱۳ آبان و…و حضور در ۳۳ انتخابات در تاریخ انقلاب از جمله این صحنه های حضور حداکثری مردم در اعلام وفاداری به نظام و انقلاب و بیعت با مقام معظم رهبری می باشد. انتخابات ۷ اسفند امسال هم مثل انتخابات گذشته و راهپیمایی های گذشته محل حضور حداکثری مردم و پشتیبانی از نظام و انقلاب و تولید قدرت و اقتدار برای آن خواهد بود.جایی که به دلیل قابل شمارش بودن حضور مردم از اهمیت مضاعفی هم برای ما و هم برای دشمنان ما خواهد بود.
حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی علاوه بر تولید قدرت و اقتدار برای کشور و مأیوس کردن دشمنان در مواجهه با انقلاب اسلامی نشان از وحدت و یکپارچگی مردم از سلایق مختلف، جریان های مختلف، اقوام و مذاهب مختلف در کشوری می باشد که دشمن چشم به شکاف های اجتماعی و قومی و دینی آن دوخته و سعی در ایجاد اختلاف و بحران و تبدیل فرصت انتخاباتی به تهدید انتخاباتی دارد.

مقام معظم رهبری در دیدار دست اندرکاران انتخابات امسال هم به این موارد اشاره کرده و فرمودند : انشاءالله با حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی، «مصونیت، پیشرفت، و حرکت عمومی ایران به سمت اهداف والای ملت» شتاب خواهد گرفت.

۲- شاخص های انتخاب

حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی در مرحله اول باعث تولید قدرت و اقتدار برای کشور و بیمه شدن آن در برابر تهدیدات خواهد بود.ولی برای تشکیل مجلسی کارآمد در مرحله دوم بایستی نمایندگان خود را بر اساس شاخص ها و معیارهای اسلامی و انقلابی انتخاب نماییم تا برای این کار خود در پیشگاه خداوند و وجدان خود حجت شرعی و عقلی داشته باشیم و در آینده از انتخاب خود پشیمان نشویم.

۲-۱- اسلام اصیل و انقلابی:  با توجه به نفوذ جریانات افراطی ، تفریطی ، سلفی ، وهابیت و اسلام آمریکایی در جهان اسلام و عواقب آن برای مسلمانان بایستی اسلام اصیل و انقلابی و طرفدران و معتقدان به آن را از اسلام های انحرافی و نفوذی شناسایی کنیم و کسانی را که اعتقاد فکری و عملی به اسلام اصیل و انقلابی دارند به نمایندگی مجلس انتخاب کنیم تا مجلسی اسلامی و انقلابی داشته باشیم که به فکر مسلمانان و انقلاب اسلامی باشد نه به فکر آمریکا و اسلام آمریکایی. کسانی که به اسلام آمریکایی و یا همان اسلام خنثی و بدون روحیه استکبار ستیزی اعقاد داشته باشد و یا به اسلام افراط و تفریط که به کشتار مسلمانان و گردن زدن آنان اقدام می کند تمایل داشته باشد و یا به اسلام بی ولایت و یا ولایت دست و پا بسته معتقد باشند شایستگی نمایندگی مردم انقلابی کشور ما را ندارند.کسانی که به اسلام اصیل و انقلابی و دارای ولایت فقیه، روحیه استکبار ستیزی، سیاست نه شرقی و نه غربی و مهدویت اعتقاد داشته باشند لیاقت نمایندگی مردم ایران را خواهند داشت.

۲-۲- انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی با شاخص ها و معیارهای خاص خود که با رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رژیم شاهنشاهی را فرو ریخت و نظام ولایت فقیه و حکومت دینی و مردمی را در زمانی که در دنیا دین را به حاشیه رانده بودند ، پایه گذاری کرد و سیاست خارجی نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی را در سیاست بین الملل بنیان نهاد ؛انقلابی دینی و مردمی و از مهم ترین و تأثیر گذارترین انقلاب های قرن ۲۰ می باشد که چشم امید بیشتر مسلمانان جهان به آن دوخته شده است.نماینده مجلس شورای اسلامی در چنین کشوری و با این نظام اسلامی و انقلابی بایستی به این تفکرات انقلاب اسلامی و علت این انقلاب و هدف غایی آن یعنی تشکیل حکومت جهانی اسلامی اعتقاد داشته و در جهت رسیدن به این اهداف تلاش نماید.

۲-۳- ولایت فقیه: نظام ولایت فقیه نظامی است که برخلاف حکومت های سلطنتی،موروثی و دموکراسی غربی دارای مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی می باشد.شخص ولی فقیه با ویژگی های خاص خود توسط خبرگان منتخب مردم شناسایی و به مردم معرفی می شود و تا زمانی که آن شرایط را دارا باشد بعنوان ولی فقیه کار سیاستگذاری و نظارت بر کار سه قوه را در نظام اسلامی بر عهده دارد . نمایندگان منتخب ما بایستی به ولایت فقیه با آن شرایط و ویژگی ها و ملزومات آن که در قانون اساسی هم آمده است،اعتقاد فکری و عملی داشته باشد.در غیر اینصورت علاوه بر عمل نکردن به وظایف عقلی و قانونی ممکن است با انتخاب نادرست خود در کار نظام و مجلس اسلامی و انقلابی خلل ایجاد کنیم. 

۲-۴- قانون اساسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین مترقی در جهان و بعنوان میثاق ملی می باشد که اجرای کامل آن باعث وحدت و یکپارچگی و رشد و توسعه کشور خواهد شد.در ضمن نمی توان به بعضی از اصول قانون اساسی معتقد بوده و برخی دیگر را نفی کرد بلکه آن بصورت یک کل جامع بایستی اجرا گردد و یا نمی توان خواستار تغییر در برخی از اصول بنیادین آن از جمله جمهوریت ،اسلامیت و یا نظام ولایی آن شد چرا که از اصول غیر قابل تغییر می باشد.کسی که اعتقاد عملی به این قانون مترقی داشته و در جهت اجرا و عملی شدن آن تلاش نماید شایستگی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را خواهد داشت ولی کسانی که در برخی اصول بنیادین آن شک داشته و یا در جهت تضعیف آن تلاش کند و یا آن را در جهت منافع خود تعریف کرده و تا جایی که به نفع خود باشد آن را قبول کرده و اجرا نماید ، قابل اعتماد نبوده و شایستگی ورود به مجلس شورای اسلامی را نخواهند داشت.

مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم در ۱۸ دیماه۱۳۸۶ در این باره فرموده اند:«کسانی که این نظام و قانون اساسی را قبول ندارند، آمدنشان به مجلس خطاست و خودشان هم بایستی بدانند که از نظر این ملت آمدن آنها به مجلس خطاست. »

۲-۵- تعهد و تخصص:علاوه بر ویژگی های فکری و اعتقادی و تعهد و متدین بودن،نماینده مجلس شورای اسلامی بایستی ویژگی های کاربردی از جمله کارآیی و تخصص لازم در یکی از رشته های مورد نیاز کشور را داشته باشد تا بتواند در این تخصص نظرات خود را در مجلس بیان کرده و یا در مواقع لزوم قوانین مورد نیاز در این تخصص را به تصویب برساند تا مشکلات موجود در این مورد مرتفع گردد.

مقام معظم رهبری در خطبه های نمازجمعه تهران در ۲۴ بهمن ۱۳۸۲ ضمن اشاره به متدین بودن نامزدها بیان می کنند که:«نماینده باید کارآمد هم باشد. بعضیها متدیّن هستند، اما از آنها کاری ساخته نیست. باید به‌گونه‌ای باشند که بتوانند وظایفی را که بر عهده‌شان قرار دارد، انجام دهند. 

تخصص همراه با تعهد کارآمدی را بدنبال خواهد داشت و تخصص بدون تعهد و یا تعهد بی تخصص کارآمدی لازم برای رشد و توسعه کشور را  نخواهد داشت و افراد با این ویژگی احتمال دارد قدرت و توانایی ورود در میدان های خطرناک و بحرانی را نداشته باشد.

۳- اصلح نامشهور یا صالح مشهور    

انتخاب کسی که با توجه به شاخص های بیان شده اصلح ترین فرد برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی است از وظایف شرعی و عقلی همه ما می باشد.ولی نگاه به نتیجه هم لازم است.یعنی از میان اصلح نامشهور و صالح مشهور ما بایستی آن کسی را انتخاب نماییم که در میان مردم از مقبولیت بیشتری برخوردار بوده و احتمال رأی آوری بیشتری دارد.
اگر بدون توجه به نتیجه اقدام بکنیم چه بسا بخاطر تشتت آرا نه فرد اصلح و نه صالح مقبول نتوانند به مجلس راه یابند و فردی ناصالح و نا کارآمد در سایه تبلیغات حائز اکثریت شده و به مجلس راه یابد. در اینجاست که ما باید در مقابل عملکرد خود به وجدان و افکار عمومی پاسخگو باشیم.

هر چند خود نمایندگان و نامزدهای محترم هم بایستی با همکاری همدیگر و مشورت و تعاملات لازم افرادی را که از بقیه اصلح تر و در میان مردم مقبولیت بیشتری دارند به صحنه فرستاده و بقیه از وی حمایت نمایند تا جریان اصیل اسلامی و انقلابی بتواند مجلس انقلابی تشکیل دهد ولی عدم اقدام آنها در این مورد ، ما را از عمل به وظایف خود در نگاه به نتیجه و انتخاب فرد صالح مقبول به جای اصلح نامقبول جهت پیروزی در انتخابات و تشکیل مجلس اصولگرای انقلابی ساقط نمی کند.بنابراین نگاه به نتیجه و انتخاب فرد صالح مقبول در مقابل اصلح نامقبول برای تشکیل مجلس شورای اسلامی انقلابی، پسندیده و مقبول و دارای پشتوانه عقلی می باشد.

۴- شیوه انتخاب
بخاطر اینکه افراد با سلایق مختلف و به تعداد زیاد در انتخابات مجلس شورای اسلامی وارد عرصه رقابت انتخاباتی می شوند، انتخاب درست از میان این همه افراد مخصوصاً برای عموم مردم شاید کار آسانی نباشد و در بعضی موارد ممکن است افراد وقت زیادی برای تحقیق و بررسی در میان این همه نامزدهای انتخاباتی را نداشته باشند.بررسی شیوه های انتخاب از میان تعداد کثیر نامزدهای انتخاباتی کار را برای عموم مردم راحت تر خواهد کرد:

۴-۱-انتخاب بر اساس تحقیق و بررسی شخصی: اولین شیوه در انتخاب نماینده از میان تعداد زیاد نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخصوصاً در شهرهای بزرگ تحقیق و بررسی توسط خود شخص  و انتخاب فرد مورد نظر با توجه به شاخص ها و معیارهای گفته شده می باشد ولی در این شیوه ممکن است فرد بدون دسترسی به اطلاعات و نظرسنجی های موثق از نتیجه انتخاب خود و مقبولیت افراد منتخب خود در میان مردم و امکان پیروزی و یا عدم پیروزی آنها اقدام کند و از نتیجه کار خود آگاه نباشد.هر چند که به نسبت حضور خود در پای صندوق رأی مأجور خواهد بود.

۴-۲- اعتماد به یک فرد مطمئن: اگر وقت کافی برای تحقیق و بررسی از میان تعداد زیاد نامزدهای انتخاباتی را نداشته باشیم و یا ترس و یا احتمال انتخاب نادرست و بدون توجه به شاخص ها و معیارهای مورد نظر را داشته باشیم؛ می توانیم به یک نفر مومن و متدین و انقلابی اعتماد کرده و از نظر وی استفاده نماییم و در این مورد بایستی به متدین و انقلابی بودن آن فرد یقین داشته باشیم زیرا ممکن است به بیراهه رفته و در عمل به وظیفه خود کوتاهی کرده و براساس شنیده ها و شایعات عمل کنیم و نتیجه ناصحیح داشته باشد.
۴-۳- اعتماد به جریان اسلامی و انقلابی:در صورت در دسترس نبودن و یا پیدا نکردن فرد متدین و انقلابی ، با توجه به اینکه جریانات و احزاب سیاسی در شهرهای بزرگ به معرفی افراد و نامزدهای هم عقیده خود اقدام می کنند، می توانیم به یکی از جریانات سیاسی که موسسان و رهبران و گردانندگان  آنها از افراد مومن و شناخته شده و انقلابی می باشند اعتماد کرده و به افراد معرفی شده از طرف آنها رأی دهیم. 

در این خصوص بایستی به جریاناتی که به شاخص ها و معیارهای گفته شده مخصوصاً به بعد ولایت فقیه و استکبارستیزی اعتقاد عملی داشته و عامل به آنها باشند اعتماد نماییم و جریاناتی که در این ویژگی ها انحراف دارند قابل اعتماد نمی باشند. از جمله این جریانات قابل اعتماد جریان اصولگرایی می باشد که بانیان و گردانندگان آنها افراد و شخصیت های متدین ،انقلابی و قابل اعتماد می باشند و به شاخص ها و معیارهای اسلامی و انقلابی گفته شده عامل و دارای روحیه استکبار ستیزی می باشند. 

مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم در خصوص انتخاب نماینده از میان نامزدهای زیاد چنین راهکاری را بیان می کنند:« شما میخواهید رأى بدهید، فلان شهر یک نماینده دارد، فلان شهر – مثلاً فرض کنید فلان استان – ده نماینده دارد؛ خب هرکدام از اینها نقشى دارند، فعّالیّتى دارند؛ انسان باید به شکل اطمینان‌بخشى به نتیجه برسد. به نظر بنده این‌جور میرسد که چون یکایک افراد را ممکن است نشناسیم – خود بنده هم وقتى این فهرستها را مى‌آورند که بیایم رأى بدهم، بعضى از آدمهاى این فهرستها را نمى‌شناسم امّا اعتماد میکنم به آن کسانى که [اینها را] معرّفى کرده‌اند، و نگاه میکنم ببینم آن کسانى که این فهرست را معرّفى کرده‌اند چه کسانى هستند؛ اگر دیدم اینها آدمهاى متدیّن و مؤمن و انقلابى‌اى هستند، به حرفشان اعتماد میکنم و به [فهرست‌] آنها رأى میدهم؛ اگر دیدم نه، کسانى که این فهرست را داده‌اند کسانى هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلى اهمّیّتى نمیدهند، دلشان دنبال حرف آمریکا و غیر آمریکا است، به حرفشان اعتماد نمیکنم؛ به نظر من این راه خوبى است – نگاه کنیم ببینیم این فهرستى که به ما داده میشود براى مجلس شوراى اسلامى یا مثلاً براى مجلس خبرگان، این فهرست را چه کسى دارد به ما میدهد. به افرادى اعتماد بکنیم که واقعاً به دین‌دارى اینها و به تقیّد اینها اعتقاد داشته باشیم؛ بدانیم اینها متدیّنند، بدانیم انقلابى‌اند، بدانیم در خطّند، در راه امامند، امام را واقعاً قبول دارند؛ راهش این است که اینها را بدانیم. اگرچنانچه کسانى این‌جور عمل بکنند و این تحقیق را بکنند، کار خودشان را انجام داده‌اند؛ خداى متعال ثواب خواهد داد، »

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.