مصدومیت مهاجم تراکتورسازی جدی نیست

مصدومیت مهاجم تیم تراکتور سازی تبریز جدی نبوده و در تمرینات شرکت می کند.

به گزارش تبریز بیدار، ، آلویز نانگ به دلیل مصدومیت در دیدار تیم های تراکتور سازی و سپاهان از میدان مسابقه خارج شده بود که این بازیکن مشکلی جدی ندارد.


نانگ در تمرین دیروز تراکتور سازان نیز شرکت  کرد.

فرزاد حاتمی، فردین عابدینی و خالد شفیعی پیش از این دچار مصدومیت شده بودند که مصدومیت آنها بهبود یافته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.