امروزهم دادگاه برگزار نشد

تعویق دوباره دادگاه حاج طالع باقر اف / شکنجه ها برای رهبر اسلام گرایان باکو همچنان ادامه دارد

اخبار رسانه های امروز آذربایجان حاکی از به تاخیر افتادن دوباره، دادگاه طالع باقراف بود.

به گزارش تبریز بیدار، فکت خبر نوشت: جواد جواداف، وکیل طالع باقراف طی گزارشی به رسانه های آذربایجان، تاخیر دوباره برگزاری دادگاه موکلش را اعلام نموده است. 

طی اخبار منتشر شده پیشین از خبرگزاری های جمهوری آذربایجان، ۱۹ فوریه برای برگزاری دادگاه باقراف اعلام شده بود. لذا طبق اظهارات امروز جواد جواداف علت تاخیر دوباره ی طالع باقراف، ضرب و شتم و نیاوردن وی به دادگاه می باشد.

وی همچنین با اعتراض به شکنجه حاج طالع در بازداشتگاه اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته جمهوری آذربایجان افزود، دلیل عدم حضور موکلش شکنجه های متعدد و وجود علایم شکنجه در بدن وی هست.

طی گزارشات قبلی از رسانه های آذربایجان، به دلیل عدم امکان ملاقات جواداف با موّکل اش، در خصوص نقض حقوق مقرر در قانون ” تضمین حقوق و آزادی افراد بازداشت شده “، همچنین به علت بیش از ۲۴ ساعت نگه داشته شدن باقراف در بازداشتگاه موقّت سازمان مبارزه با جرایم، به دادگاه شکایت کرده بود. 

این گزارش می افزاید طالع باقراف در جریان حمله نیروهای امنیتی جمهوری آذربایجان به مجلس عزاداری حسینی در نارداران در ۲۶ نوامبر به همراه ده ها فعال اسلامگرای دیگر بازداشت شده و ۵ نفر از دینداران ناردارانی و همچنین ۲ نفر از نیروهای  پلیس نیز در این جریان به شهادت رسیده اند.

قابل ذکر است، بیش از ۱۵۰ فعال اسلامگرا در زندان های جمهوری آذربایجان به بهانه واهی در بازداشت به سر می برند که ۱۸ نفر از آن ها روحانی می باشند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.