فیروز رضایی در گفتگو با تبریزبیدار:

به دلیل رقابت بین ۲ کاندیدای اصولگرا در مراغه از شخص خاصی حمایت نمی کنیم

فیروز رضایی رئیس ستاد اصولگرایان استان در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری و در خصوص عدم معرفی کاندیدا در حوزه مراغه و عجبشیر اظهار داشت: خوشبختانه در این حوزه انتخابیه رقابت اصلی بین آقایان دواتگری و حسین زاده می باشد که هر دو بزرگوار افرادی اصولگرا هستند.

به گزارش تبریزبیدار، فیروز رضایی رئیس ستاد اصولگرایان استان در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری و در خصوص عدم معرفی کاندیدا در حوزه مراغه و عجبشیر اظهار داشت: خوشبختانه در این حوزه انتخابیه رقابت اصلی بین آقایان دواتگری و حسین زاده می باشد که هر دو بزرگوار افرادی اصولگرا هستند.

وی افزود: با توجه به رقابت این ۲ کاندیدای ارزشی و اصولگرا ما در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر از فرد خاصی حمایت نمی کنیم و طبیعی است که هر یک از این دو کاندیدا انتخاب شوند به عنوان یک اصولگرا به مجلس راه خواهند یافت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.