خبر آمد خبری در راه است!

دعوت یک شهروند حاشیه نشین ( کوخ نشین )

یکی از حاشیه نشینان تبریز با متنی جالب از عموم شهروندان خصوصا مردم حاشیه نشین تبریز خواست در همایش امروز اصلاح طلبان شرکت کنند.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛ مرتضی بزرگی

دعوت یک شهروند حاشیه نشین ( کوخ نشین ) 

سلام بر مردم تبریز ! 
سلام همشهری ، سلام بر شهر اولین ها ! 
سلام منیم عزیز همشهریلریم ! 
افتخاری دیگر نصیب مردم تبریز میشود ! 
شهر اولین ها برگزار میکند: همایش بزرگ اصلاح طلبان 
با حضور بنیانگذار فساد اقتصادی در کشور  دانشمند فرزانه ، دکتر غلامحسین کرباسچی .
مکان : خیابان حافظ / سالن شهید پورشریفی 
زمان : سه شنبه ساعت ۳ 

از تمامی پابرهنگان و کوخ نشینان و حاشیه نشینان دعوت میشود در این همایش حضور بهم رسانند . 

یقین حضور شما عزیزان موجب تداعی ایام فساد و رانت و رشوه و … برای بانیان جلسه و مخصوصا شش نفر ذیل خواهد بود.

ضمنا یادآور میشود این دانشمند عزیز در حمایت از لیست زیر سخنرانی خواهد نمود .  

۱.  حامی پابرهنگان دکتر پزشکیان 
۲.  حامی پابرهنگان زهرا ساعی 
۳.  حامی پابرهنگان میر علی اصغر موسوی
۴.  حامی پابرهنگان عباس عباس زاده 
۵.  حامی پابرهنگان محمدرضا اسلامی 
۶.  حامی پابرهنگان شهاب الدین بی مقدار 

حضور شما یقین موجب شادی روح رزمنده دوران دفاع مقدس شهید پور شریفی خواهد بود .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.