اختصاصی تبریزبیدار؛

تصادف شدید کاندیدای معروف تبریز

فارغ از حاشیه های موجود انتخاباتی به تحریریه تبریزبیدار خبر رسید که شب گذشته ماشین حامل یکی از کاندیداهای مطرح که تا حدودی به خاطر اقبال مردم به سمت وی به طور قطعی انتخاب خواهد شد شب گذشته تصادف کرده و خسارات زیادی را در پی داشته است.

به گزارش تبریزبیدار، ایام تبلیغات انتخابات مجلس دهم حاشیه هایی را هم مثل تمام ادوار انتخابات داشته است.

اما فارغ از حاشیه های موجود انتخاباتی به تحریریه تبریزبیدار خبر رسید که شب گذشته ماشین حامل یکی از کاندیداهای مطرح که تا حدودی به خاطر اقبال مردم به سمت وی به طور قطعی انتخاب خواهد شد شب گذشته تصادف کرده و خسارات زیادی را در پی داشته است.

در این تصادف که در جاده منتهی به تبریز  و به دلیل لغزندگی جاده رخ داده،  همراهان کاندیدای معروف انتخابات دچار جراحت شده و ماشین وی نیز آسیب جدی دیده است.

این خبر می افزاید کاندیدای انتخابات مجلس از حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر به اورژانس منتقل شده و به وی سرم زده شد.

البته در خبر دیگری که به تبریزبیدار رسید حاکی از این است که یک نفر در این ماجرا به کما رفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.