یادداشت یک تندروی ضد انگلیسی؛

به لیستی رای می دهم که دشمن بگوید تندرو

میخواهم بگویم من به لیستی رأی میدهم که دشمن میگوید تندرو ! به لیستی که در دشمنی با آمریکا تندروست و موی دماغ صهیونیستها و وهابی هاست.

یادداشت مهمان تبریزبیدار؛  مرتضی بزرگی

سلام مردم عزیز
معتقدم درباره روز جمعه هم سوال خواهد شد!
خواهند پرسید چه کسانی را بر سرنوشت خود انتخاب کردید؟
شاید آن روز برای برخی روز سختی باشد !
ولی خوشا بحال آنانکه بگویند ما ندای امام خود را اجابت کردیم .

امام معصوم در تفسیر نعیم در آیه ” یوم لتسئلن یومئذ عن النعیم ” فرمودند : خداوند بخشنده تر و کریمتر از آن است که از نعمتهای مادی بخواهد سوال کند، همانا نعیم همان نعمت ولایت است.
با این حال از جمعه سرنوشت ساز هم سوال خواهد شد که چه کسانی را برگزیدی؟!
بسم الله … وقتی مدعی اطاعت از ولایت که هستم،
برای انتخابات جمعه از نعمت ولایت بهره میبرم که فرمودند انگلیس برای انتخابات لیست میدهد … یا فرمودند به لیست دلسوزان انقلاب رأی دهید… یا اینکه به لیست کسانی که دلشان با آمریکاست رأی ندهیم. خدا سایه آقا را از سر ما کم نکند که ساده بی آلایش راه گشا هستند
حال  آیا با این چند جمله آقا انتخاب خوب سخت است؟!
آیا تشخیص لیست دلسوزان انقلاب از دلسپردگان آمریکا کار پیچیده ایست؟!
امروز جنگ اصلاح طلب و اصولگرا نیست امروز دعوای انقلابی و ضد انقلابی یا خوشبینانه اش دعوای انقلابی با خسته از انقلاب است.

باید به روزی فکر کنیم که از نعمت ولایت سوال خواهد شد که در اطاعت از ولایت چه کردی؟!
بقول امام عزیزتر از جانمان گاهی حرف دشمن با چند واسطه از زبان برخی در داخل زده میشود!
خب ؛ چرا من به لیستی رأی دهم که گویی رادیو پخش غیر مستقیم دشمن هستند؟!

میخواهم بگویم من به لیستی رأی میدهم که دشمن میگوید تندرو !

به لیستی که در دشمنی با آمریکا تندروست و موی دماغ صهیونیستها و وهابی هاست.

مردم عزیز ، انتخاب جمعه با رهنود حضرت آقا راحت است تا دل رادیوی سلطنتی مادمازل بسوزد.

جمعه قدرت ولایت را با انتخاب لیست بچه های ضدآمریکایی و انگلیسی بر سلطنت انگلیس پیروز میکنیم !

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.