فرماندار شهرستان تبریز

شمارش ۲۰۰ صندوق رای شعبه انتخابیه تبریز باقی مانده است

رحیم شهرتی فر فرماندار شهرستان تبریز گفت : ۲۰۰ صندوق رای شعبه انتخابیه تبریز باقی مانده است و از مجموع ۷۱۵ صندوق ۵۱۵ صندوق اخذ رای تحویل ستاد انتخاباتی حوزه تبریز شده است.

به گزارش تبریز بیدار رحیم شهرتی فر فرماندار شهرستان تبریز گفت : ۲۰۰ صندوق رای شعبه انتخابیه تبریز باقی مانده است و از مجموع ۷۱۵ صندوق ۵۱۵ صندوق اخذ رای تحویل ستاد انتخاباتی حوزه تبریز شده است.

رییس حوزه انتخابیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تبریز ، اسکو و آذرشهر و رییس ستاد انتخاباتی پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد :شمارش آراء در حوزه انتخابیه تبریز در محل اخذ رای در شعب و کنترل در محل فرمانداری شهرستان تبریز ادامه دارد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.